Konger og lys i Malaga/ Kings and lights in Malaga

Norsk:
(English below the pictures)

Mens jeg sov lenge, var samboeren min oppe ved soloppgang og gjorde unna litt kontorarbeid. Da jeg etter hvert våknet til liv utpå formiddagen, fikk jeg servert en kopp te på senga, og han dro på butikken for å handle. Da jeg litt senere gikk i dusjen, laget han lunsj til meg, som jeg fikk servert. Og mens jeg satt ute på terrassen og ladet i den spanske sola, vasket han gulv og laget middag.

Synes du jeg er bortskjemt? Det er jeg! Men fordi han skjemte meg bort hele dagen, og jeg bare kunne hvile og lade, fikk vi oss en fin tur til Malaga på kvelden. Sånn sett fikk han belønning for innsatsen også, nemlig mitt gode selskap. Uten mye opplading i forkant, hadde jeg ikke hatt energi til å bli med på turen.

Dagen i dag er den viktigste og siste dagen i den spanske juletradisjonen. 6. januar er El Dìa de los Reyes, De hellige tre kongers dag. Feiringen foregår dagen i forveien med parader, oppvisninger og opptog, hvor de tre kongene deler ut søtsaker til barna. Tradisjonelt er det på natten at kongene Melchor, Gaspar og Baltasar reiser rundt på sine kameler og deler ut julegaver til alle snille barn, som viser sin takknemlighet ved å sette ut småkaker og vann til kongenes kameler.

Vi traff Melchor, Gaspar og Baltasar for et par dager siden, da vi var i Malaga. Jeg gikk inn i en bygning i håp om at det var et toalett jeg kunne låne der. Der ble jeg møtt av tre konger, som ble med meg ut. Som takk for at jeg åpnet døra for dem, fikk vi godteri. Den ene kongen (usikker på hvilken av dem han var) fortalte at de stilte som frivillige konger på vegne av blindeforbundet i Malaga.

Målet for Malaga-turen vår var å få med oss det verdenskjente og årlige julelysshowet i gata Calle Larios. Denne begivenheten finner sted tre ganger hver kveld i ca fem uker og består av over 600 000 ledlys, som blinker og vinker i takt med julemusikk. Som du kan se av bildene nedenfor, var det et spektakulært skue, men det var enda mer fantastisk og spesielt å oppleve det i virkeligheten! Spanjolene pynter med juledekorasjoner og lys i både rundkjøringer og gater, og i Malaga var det spesielt flott!

Melchor, Gaspar + Baltasar
Calle Larios, Malaga
Lysshow i Malaga / Lights show in Malaga
Calle Larios og litt lys fra månen / Calle Larios and a little light from the moon
Fargerikt julelysshow i Malaga / Colourful lights show in Malaga
Julegate i Malaga / Street in Malaga with Christmas decoration
Jeg knipset dette bildet idet jeg krysset veien / I took this picture as I crossed the street
Juletre i Malaga / Christmas tree in Malaga
Tre i Malaga pyntet med rosa julelys / Tree in Malaga decorated with pink Christmas lights
Lyspyntede trær i Malaga / Trees in Malaga decorated with lights
Trestammer med lys i Malaga i jula / Trees with lights in Malaga at Christmas

English:

While I was still asleep my boyfriend did some “paper work”. As usual he was up before sun rise. When I woke up – a few hours later – he got me a cup of tea in bed and then went off to the supermarket to do some shopping. A little later I went to take a shower while he made lunch for me. And while I was sunbathing and recharging my batteries on the terrace he cleaned the floors and prepared dinner for us.

Do you think I’m spoilt? I am! But because he pampered me all day long I was able to rest and energize. Which in turn meant we could go to Malaga together that night. Thus he got a reward for his effort, namely my good company. If I hadn’t rested that much in advance I never would have been able to go there.

Today is the most important day as well as the last day of the Spanish Christmas. January 6th is El Dìa de los Reyes, the day of the Magic Kings. The actual celebration takes place they day beforehand and there are parades, shows and performances where the kings hand out sweets to the children. Traditionally, it’s at night time that the kings Melchor, Gaspar and Baltasar travel on their camels and give out gifts to children who have been nice, which in turn show their gratitude by setting out cakes and water to the kings’ camels.

We met Melchor, Gaspar and Baltasar a couple of days ago, when we were in Malaga. I went into a building looking for a toilet. I was met by three kings, who came outside with me. As a “thank you” for opening the door for them we got sweets, too. One of the kings (not sure about his name) told me that they were volunteers on behalf of the blinds’ associaction in Malaga.

The destination of the trip to Malaga was the street Calle Larios where the yearly and world known Christmas lights shows occur. We wanted to see this happening that takes place three times a night for five weeks and consist of 600 000 led lights that twinkle and flash in correlation with Christmas music. As you can see on the pictures above it was a spectacular sight and show. However, the experience was even more magnificent in real life. The Spaniards decorate with ornaments and lights in roundabouts as well as in streets, and it was particularly impressive in Malaga!

Druer, cava og rødt undertøy / Grapes, cava og red underwear

Norsk: / English further down

Nyttårsdruer og cava / Grapes for New Year’s Eve and Cava
Tolv jordbærstenger og spansk kakegodteri / Twelve strawberry sweets ans Spanish cakes

Siden vi skulle feire inngangen til det nye året i Spania, måtte vi selvsagt innrette oss etter skikkene her. Med druer, cava og rødt undertøy. Må nok skuffe med at det ikke ble bilde av det røde undertøyet, men druene og cava ble fotografert, til glede for dere blogglesere.

Skikken er at man skal telle ned høyt til slagene fra kirkeklokka samtidig som man spiser tolv druer, ei drue for hvert sekund. På supermarkedet fant vi egne pakker med tolv druer i hver pakke for dette formålet. I følge spansk tradisjon kan kan ønske seg noe underveis. Klarer man å gjennomføre dette, skal ønsket gå i oppfyllelse. Dersom man ikke ønsker seg noe spesielt, blir man uansett belønnet med tolv måneders hell. Men bare om man klarer å spise de tolv druene tidsnok.

På supermarkedet fant vi også jordbærstenger. De beste som fins! Og jeg tenkte at det måtte gå an å spise tolv av dette slaget også. Sannheten er at det ble nærmere 50!…

Bjørn hadde laget en deilig nyttårsmiddag til oss i går, bestående av kalkun, mandarinsorbet og cava. Nydelig godt! Sausen ble dessverre avlyst… Med både magen og hodet fullt av alt godt, dro vi opp til Benalmádena Pueblo litt før midnatt. Der fant vi et stort telt med en lokal fest, hvor vi ble med på druespising og nedtelling til 2020 sammen med spanjoler og andre turister. Jeg hadde planlagt et viktig bli-frisk-ønske, men ble så opptatt av å putte druene i munnen at jeg glemte hele ønsket. Uansett har jeg sikret meg tolv måneders hell!

Vi er klare for druespising / Ready to eat the grapes

Gatene i koselige Benalmádena Pueblo oste av god atmosføre og var pyntet med lys. Det var fint å rusle en liten midnattstur der oppe.

Benalmádena Pueblo
Benalmádena Pueblo
Benalmádena Pueblo
Benalmádena Pueblo
Benalmádena Pueblo

Da det utpå ettermiddagen i dag var på tide å dra ned til havet for å ta nyttårsbadet, ble jeg angrepet av sofastreik. Jeg måtte derfor nøye meg med et bad i badekaret. Men bad er bad, ikke sant? Har du badet i år?

Godt Nytt År! – Happy New Year! – Feliz Año Nuevo!

English:

As we were going to celebrate the beginning of the new year in Spain we had to adjust to the customs here. With grapes, cava and red underwear. I’m sorry to disappoint you but there is no picure of the red underwear, but we did take pictures of the grapes and the cava, to please my dear blog readers.

The custom of eating twelve grapes as the clock hits twelve on New Year’s Eve is a tradition of Spanish origin. One grape per chime, ie per second. At the supermarket we found packets with twelve grapes for this purpose. According to Spanish tradition you can make a wish as you eat these grapes. If you are able to eat them all within these twelve seconds you may make a wish, which will be fulfilled. However, if you do not have a specific wish you will be rewarded with twelve months of luck. That is if you are able to eat the twelve grapes in time.

At the supermarket I also found strawberry sweets. The best ones available! My idea was that I could eat twelve of those as well. The truth is that I ate nearly 50!…

Bjørn had made a lovely New Year’s Eve dinner for the two of us last night, consisting of turkey, clementine sorbet and cava. Simply delicious! However, the sauce was cancelled… Anyway, with our stomachs and heads filled with all the good stuff we went up to Benalmádena Pueblo a little before midnight. There we ended up in a big tent at a local party where we joined in on the eating of grapes and counting down to 2020 together with the Spaniards and some other tourists. I had planned to make a special get-well-wish. However, I got so busy eating the grapes fast enough that I completely forgot about the wish. Yet, at least I am guaranteed twelve months of luck for the coming year!

The nice streets in Benalmádena Pueblo were filled with a cosy atmosphere and decorated with lights. It was really nice to go for a midnight walk up there.

Late afternoon today it was time to go down to the ocean for a new year’s bathe. However, I was attacked by a strike on the couch and I had to settle for the bath tub. But a dip is a dip, isnt’t it? Did you take a bathe this year?

Godt Nytt År! – Happy New Year! – Feliz Año Nuevo!

Druer, cava og meg / Grapes, cava and me