Utsatt for tannlegevold / Exposed to dentist violence

På venterommet før tannlegebesøket. Passe skeptisk.
At the waiting room before the dentist’s appointment. Not sure I want this.

“Det var da så mange tenner her”, sa tannlegen, etter at jeg hadde åpnet munnen. Så han dobbelt? Hadde han bare glemt at han hadde latt meg beholde alle visdomstennene, i tillegg til resten av tannsettet som vi normalt er utrustet med? Jeg måtte le, men ble med ett usikker på om han mente at jeg burde fjerne noen. At jeg kom til å få litt hard behandling i dag. Burde jeg bli bekymret?

Tannlegen min heter Vold, så minst én gang i året blir jeg utsatt for tannlegevold. Men det er til mitt eget beste, og ofte er han ganske snill. I gamle dager la de unødvendige fyllinger, etter mottoet “det blir ikke hull i en tann full av amalgam”. Det verserer ulike konspirasjonsteorier om datidens tannleger og noen hevder at de fikk betalt per tann de fylte med amalgam. Jeg mistenker at jeg er en av dem som ble utsatt for slike nådeløse eksperimenter i tennene mine av skoletannleger på 70tallet. Ikke rart jeg fremdeles er en smule skeptisk før tannlegebesøk.

Jeg stålsatte meg i tannlegestolen og forventet beskjeder om hull og boring. Etter at røntgenbilder var sjekket og han hadde gått over alle tennene med skraperen sin, og hektet den fast i mellomrom her og der, fikk jeg dommen: Null hull. For en lettelse!

Men så kom et uventet utspill fra tannlege Vold. “Du drikker sikkert mye heksebrygg, du, for det er en del stygt belegg på baksiden av tennene”. Da ble jeg redd. Hva var det han hadde oppdaget? Jeg spurte om belegget var grønt. Det var det ikke. Det var brunt. Så da var det nok ikke grønn te, men svart te som var synderen.

Mens jeg lå i stolen og fikk voldsbehandling, kom jeg på at i forhold til tilgjengelighet i munnen, foretrekker han sikkert eldre pasienter. Da er jo gjerne huden slappere og mer tøyelig, også rundt munnen, sånn at tannlegen lettere kan komme til med alle sine redskaper. Da lo tannlegen litt, og jeg skimtet nesten tennene hans gjennom munnbindet. Jeg vet ikke hva han så for seg, men jeg fikk et bilde av et leende esel på netthinnen.

I det jeg takket for meg, ønsket vi hverandre god sommer og “håper det blir lenge til vi ses igjen”! Jeg hadde brukt opp dagens tilmålte energiporsjon. Halvparten på å grue meg, andre halvparten på voldsbehandlingen. Grønn te og sofa ventet!

Her ble jeg utsatt for tannlegevold / This is where I was exposed to dentist violence

English:

“Wow, you have a lot of teeth”, the dentist said when I opened my mouth. Was he seeing double? Had he forgotten all about letting me keep my wisdom teeth, in addition to the rest of the teeth that people are normally equipped with? I had to laught a little but I was uncertain whether he thought I maybe should get rid of some of them or that this meant that I was in for some rough treatment. Should I get worried?

My dentist’s name is Vold, which can mean Violence in Norwegian. So, at least once a year I’m exposed to dentist violence. It’s for my own benefit, however, and he is usually very kind. Back in time the dentists gave their patients fillings in accordance with the motto “there will never be decay in a tooth filled with amalgam”. There are various conspiracy theories about the contemporary dentists and some claim that they were paid per tooth that they filled up with amalgam. I suspect that I am one of the lucky ones who was exposed to these ruthless experiments in my teeth by dentists in school dentist clinics back in the 70s. No wonder I am still pretty sceptical prior to dentist’s appointments.

I sat down in the dentist’s chair and prepared for what was coming. I expected messages about decay and painful drilling. After checking the X-rays and also a thorough check with the dentist explorer, which sometimes got stuck inbetween my teeth, the dentist gave me the verdict: Zero decay. What a relief!

All of a sudden and quite unexpectedly dentist Violence said “you probably drink a lot of wiches’ brew, as there is a lot of nasty plaque at the back of your teeth”. I got scared. What had he discovered? I asked if the plaque was green. It wasn’t. It was brown. Which meant it was probably not caused by green tea but by black tea.

While I was lying there stuck in the dentist’s chair getting my violent treatment it suddenly came to my mind that with regard to accessibility in the mouth the dentist probably prefers older patients. The skin is usually looser and thus more flexible in older people so that the dentist more easily can access the teeth with all his tools. This made the dentist laugh and I was almost able to see his teeth through the surgical mask. I don’t know what he pictured. I got a picture on my retina of a laughing donkey.

In the end I said thank you and we wished each other a nice summer and “hope we don’t see each other for a long time”. It was early in the day but I had already spent all of today’s portion of energy. Half of it on dreading the visit to the dental clinic, the other half on the violent treatment. Green tea and relaxation on the couch was waiting for me!

Nåler som hjelper / Needles that help

(English further down)

Jeg har fått påfyll av akupunkturnåler i ørene. Og det hjelper faktisk. Det har roet hormonene i kroppen. Jeg sover godt om natta igjen, slipper å skli av toalettsetet, og ytterdøra får være i fred. Om du ikke skjønner hva jeg snakker om, kan du sjekke her.

De siste nålene, plassert i området ned mot øreflippene, og noen små magneter på toppen og sidene av øret, har også “kvinnet meg opp” litt. Jeg kjenner på en ny type styrke som kommer innenfra, en slags glede. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal ta i bruk dette redskapet, men det finner jeg ut. 😊

Hvis jeg legger godviljen til, vil dette også ha positiv innvirkning for meg i forhold til ME. Hvem vet, kanskje blir jeg friskere? Jeg har en følelse av at denne behandlingen påvirker nervesystemet og kommer til å gjøre meg godt. Og det er en god følelse.

Noen akupunkturpunkter i øret / A few ear acupuncture points

English:

I have been treated with acupuncture in my ears again. And it actually helps. The needles have calmed down the hormones in my body. I sleep well at night, I’m not sliding off the toilet seat, and the front door remains closed. If you have no idea what I’m talking about you can check it out here.

The last needles were placed in the area close to my ear lobes and some very small magnets were put at the top and the sides of my ears. It feels like I have worked up courage. I sense a new kind of strength coming from within, a kind of joy. I’m not sure how to make use of this new tool yet, but I will find out. 😊

If I display good will this may also make an impact in terms of the fact that I have ME. Who knows, maybe I get better. I have a feeling that this treatment will affect the nervous system and do well for me. And that is a good feeling.

Kaffe i bytte mot thuja / Coffee in exchange for thuja

(English further down)

På søndag tok jeg de fire første. På mandag tok jeg ingen, men i går (tirsdag) tok jeg fire igjen. I dag tar jeg sannsynligvis to, og deretter må jeg spare litt energi, sånn at jeg kommer meg på tai chi i kveld.

Og hva er det jeg “tar”? Jeg kryper inn i thujabuskene og fjerner brune, døde kvister. Sånn at det blir plass til nye, grønne. Utenpå er hekken grønn og fin, men den klager litt på dårlig stell likevel. I fjor fikk buskene for lite vann, og resultatet ble mye brun og tørr thuja inn mot stammen. Jeg så flere hekker i Trøndelag som bukket under pga tørke, mens min tilsynelatende hadde det fint. Men plutselig på sensommeren oppdaget jeg at min også hadde fått medfart.

Thuja som trenger hjelp / thuja in need of help

Nå prøver jeg å rette opp skaden ved å koste bort brune kvister og edderkopper som ligger og forsøpler, og håper hekken blir blid på meg igjen. Men det tar tid, når jeg bare får tatt noen få i gangen, og noen dager ingen. Med denne farten er jeg kanskje ikke ferdig med alle 68 thuja før etter fellesferien. Om noen vil komme en tur, klatre inn i hekken og hjelpe til med kvistkosting, blir jeg veldig glad. Du skal gjerne få en kopp kaffe eller te i bytte! Hva sier du til én thuja mot én kopp kaffe? Det kan jo bli trivelig! 😀

Plommetrær og kirsebærtrær blomstrer veldig fint nå. Spørs om vi kanskje må innkalle til dugnad her når høsten nærmer seg, med å få spist opp alt! 👏

Frukttrær i full blomst / Fruit trees in our garden

English:

Last Sunday I took the first four. The following day, Monday, I didn’t take any, but yesterday (Tuesday) I took another four. Today I will probably take two, and then I will save some energy for tai chi training later tonight.

So, what am I “taking” or doing? I am crawling into the thuja bushes to remove brown, dead twigs. To make space for newer green ones. On the outside the hedge looks green and nice. Yet it complains a little about lousy care. Last summer the hedge didn’t get enough water and the green brances close to the trunk became brown. I noticed that several hedges in the Trøndelag area hit the skids due to draught last summer. My thuja hedge, however, seemed to cope. Yet, all of a sudden late in summer I discovered that it had been roughly treated after all.

I am now trying to make amends by brushing away brown twigs and spiders that take up space inside the thuja bushes, hoping that the hedge will be satisfied with me again. But it sure takes time, when I only get to take a few every time I go outside, and some days none. With this speed I’m probably not finished with all 68 thujas until the end of July. I’d be very happy if someone wanted to come over and help out with the removal of dead twigs. You will be given a cup of coffee or tea in exchange! How about one cup of coffee in exchange for one thuja? I don’t mind nice company! 😀

The plum trees and the cherry trees are blooming very nicely now. I am quite certain that we may need some assistance when autumn arrives and the plums are ready to be harvested. We will probably need help eating them all! 👏

Det går alltid bra / I am always okay

(English further down)

I går var det 17. mai og vi hadde en fantabulastisk dag! Siden ingen av “barna” mine går i tog lenger, var det helt ok å tilbringe formiddagen hjemme på terrassen i sola. Det ble helt riktig å bare ta det med ro og gjøre klart til feiring på kvelden i stedet. Jeg savnet ikke folkemasser, bunad, gnagsår, tog og hurra-rop heller, men var fornøyd med en rolig opplading til kurvfest hjemme hos oss på kvelden.

Eller… Savnet kanskje litt korpsmusikk og tromming, da. Så kanskje stiller jeg meg opp i ei gate og får med meg det til neste år. Men man må prioritere, når man ikke kan få med seg alt.

VaskeBjørn sørget for rent og pent hus, mens jeg pyntet med flagg og 17. mai-stæsj. Værgudene var på vår side, og gjestene blide og glade. God mat og drikke bidro også til en trivelig og morsom kveld. Vertsskapet (Bjørn og jeg) var skjønt enige om at kvelden var svært vellykket.

Da nasjonaldagen gikk mot slutt, var det flere av vennene våre som medfølende spurte meg hvordan det gikk med meg, og om jeg kom til å bli veldig sliten og utmattet lenge i etterkant av kvelden. Tusen takk for at dere spør og bryr dere! Men det går alltid bra med meg. Og om det ikke går bra, sier jeg uansett at det går bra. Så det er ikke sikkert at du skal tro på meg…

Hurra for 17. mai!
Celebrating our National Day May 17th

English:

Yesterday was Norway’s National Day, May 17th and we had a fantastic day! As my “children” no longer take part in the parades I felt it was quite okay to spend the day at home on the terrace in the sun. It was the right decision to take things easy and get things ready for the celebration in the evening instead. I didn’t miss crowds of people, national costumes, blisters, parades and cheering either. However, I was quite happy with calm charging for a bottle party at our house.

Well… Actually, I did miss the typical band music and drumming. So, maybe I will line up in a street and watch the parades again next year. However, when I do not have the energy to take part in all activites I need to make my priorities.

Cleaning-Bjørn made sure the house was neat and clean and I decorated inside and outside with flags and other May 17h-stuff. The Clerk of the weathers was on our side and the guests were happy and smiling all night. Nice food and nice drinks also contributed to a nice and enjoyable night. The hosts (Bjørn and I) agree that the night was a great success.

When the national day was coming to an end and people were about to leave several of our friends asked me symphatecially how I was, if I was very tired and whether I would be very fatigued the following day(s). Thank you so much for asking and caring! But I am always okay. And if I’m not okay, I will tell you I’m okay anyway. So it may be that you ought not to believe me when I claim to be okay…

Soving og hagearbeid / Sleeping and gardening

Hekk på vannvogna / The hedge is thirsty

(English further down)

Når man sover 12 timer om natta, blir ikke dagen så lang. Og jeg rekker ikke like mye som de som er uthvilt etter halvparten så mange timer. Arbeidsdagen til de fleste er halvveis overstått når jeg våkner. Men jeg tenker at det er vel anvendt tid, og at jeg er heldig som får sove så lenge, for jeg lader når jeg sover godt. Da har jeg også mer overskudd til gjøremål på dagen.

Det er vår i Trønderriket, og det betyr litt pusling i hagen. Vi har ikke så mange kvadrat med grøntareal, men de krever litt stell uansett. Dagen i dag hadde jeg satt av til hagearbeid. Jeg satte på vanning på hekken, dvs. koblet vanningsslangen til kranen. Så var jeg ferdig for i dag. Resten av hagearbeidet sparer jeg til etter 17. mai. Da skal river og spader frem, men inntil videre må jeg “sette av energi” sånn at jeg får med meg nasjonaldagen.

Hekken er tørst i dag, og den skal få flere timer med påfyll. Imens jeg sitter her og kjenner i hele kroppen at det er lurt å spare min energi til tai chi i kveld. Plan for morgendagen er maksimalt med lading, og dessuten hvile.

English:

When you sleep 12 hours a night the days are quite short. I am not able to do equally many things as those who feel rested after six hours. The work day for most people is halfway finished when I wake up. However, I feel that sleeping that much is well spent time and that I’m lucky because I am able to sleep for that long. Because of the fact that I’m recharging my batteriers when I sleep well. Then I have more energy for daily tasks and duties.

Spring has come to Trøndelag county and that means fiddling work to be done in the garden. We only have a few square meters of garden, but it requires some care just the same. I had set aside today to do some gardening. I put on the watering system for the hedge, ie. connected the hose to the water faucet. Then I was done for the day. The rest of the gardening I will do after May 17th. I need to “set aside energy” for this day, which is our national day. After this date, however, I will get out the rake and the spade.

The hedge is thirsty today and it needs several hours of refill. Meanwhile I’m sitting here feeling in all my body that it is necessary to save all my enery for tai chi tonight. My plan for tomorrow is maximum recharging of batteries, besides rest.

Hormoner søker nåler / Hormons seeking needles

(English further down)

Jeg har fått fire nye hull i ørene. Små gullnåler skal redde meg fra hormoner som løper løpsk. Hormoner har vi alle, og de kommer i ulike former og til ulike tider. Det utviklet seg noen umulige hormontroll inni kroppen min idet jeg sluttet med stoffskiftemedisiner for halvannen måned siden, og nå virker ikke termostaten min lenger. 😜

Jeg har fått det travelt med at jeg stadig må ut og sjekke været. Naboene lurer kanskje på hvorfor jeg stadig står i døråpningen med ryggen mot gata. Like ukontrollert som jeg blir varm, blir jeg frossen og må pakke meg inn i klær og pledd. Plutselig ser jeg solbrent ut, og like plutselig har ansiktsfargen normalisert seg igjen. Frisøren min skvatt elegant unna, fordi hun syntes at hodet mitt kokte. Var vel redd jeg holdt på ta fyr.

Verst er det når jeg sitter på toalettet og får et illebefinnende. På badet er det ganske varmt, og når man sitter på ringen, er det ikke så lett å få vrengt av seg gensere og jakker i full fart. Når man samtidig er så svett av man nesten sklir av toalettsetet, er det høyst nødvendig med gulvkontakt, som ikke er en selvfølge når man er liten. 😮

Det er tre dager siden jeg fikk satt i akupunkturnålene. Jeg tror det har hjulpet litt. I stedet for å våkne hver halvtime på natta – og jeg sover gjerne ti timer – våknet jeg kanskje fire eller fem ganger i natt. Jeg er fremdeles hot, men ikke kokt. Dvs. mindre stim, og dessuten mindre frostrier. Kanskje det er håp om at det innvendige systemet roer seg. Om ikke må jeg utstyre meg med fryseelementer når jeg skal ut og farte.

Kan det være at termostaten min er i uorden for en grunn? Mer enn å bare være hot or not? Kan det til og med være at det skjer ting i kroppen som får positive konsekvenser? Jeg lurer litt, og smører meg med tålmodighet! 😊

Øreakupunktur / Ear acupuncture

English:

I have four new ear piercings. Small gold needles that are going to save me from hormones running wild. We all have hormones, and they come in various shapes at different or fixed times. Some outright impossible hormone trolls developed inside my body after I stopped taking the metabolism medicines a few weeks ago, and as a result my internal thermostat does no longer work properly. 😜

I have become very busy as I ever so often need to go to the door to check the weather outside. The neighbours may be wondering why I always stand in the doorway with my back facing the street. In the same way as I get boiling hot very uncontrolled I also feel chilly right after and need to wrap myself up in clothes and blankets. All of a sudden I look as I have been sunburnt, and equally suddenly my complexion is back to normal again. My hairdresser suddenly jumped away as she thought my head was boiling. I guess she was afraid I was cathing fire.

It is quite troublesome when I feel indisposed sitting on the toilet. It’s pretty warm in the bathroom, and when you are seated on the toilet it is not so simple to easily pull off sweaters and jackets in a hurry. When you in addition is so sweaty that you almost slide off the toilet seat it is highly necessary to be in touch with the floor, especially if you are a small person. 😮

It has been three days since I got the acupuncture needles. I think it has helped a bit. Instead of waking up every half hour during the night – and I usually sleep ten hours every night – I woke up four of five times last night. I still feel very hot, but not boiling hot. Ie. there is less steam and also less chillness. Maybe there is hope that my internal system calms down. Otherwise I need to be well equipped with cooling elements when going places.

Could it be that my thermostat is out of order for a reason? Not just being hot or not? Could it be that there are things going on inside my body that may result in a positive outcome? I am just wondering, and trying to be patient. 😊

Treningsfeber på Gran Canaria / Training fever at Gran Canaria

(English translation further down)

“Så mye du klarer, da”, sa en treningskompis etter ei hel uke med kampsport og trivsel på Gran Canaria. Ja, for jeg deltok på alle hovedtreningene i tai chi, fem i alt. Men den som var mest overrasket, var jeg selv. Riktignok hadde jeg hatt et par uker med lading i Spania på forhånd, men alt gikk ca sju ganger bedre enn jeg hadde trodd på forhånd, og jeg hadde en fantabulastisk tur! 😍

Da karateklubben dro på sin årlige tur til Gran Canaria i fjor, var det helt utelukket at jeg kunne være med. Fordi jeg var for syk, og ikke ville hatt mulighet til å delta på mer enn bittelitt. I år føltes det annerledes, dvs. jeg følte at kroppen kunne klare mer. Det sier meg at jeg har blitt friskere. Jeg er mye (!) friskere enn jeg var for 10 år siden og var sengeliggende 22 timer i døgnet, men det er faktisk en merkbar forskjell på dette siste året også.

Mester Bolaffio, jeg, og resten av den glade tai chi- gjengen. Jeg glemte å smile… 😎
Master Bolaffio, myself and the rest of the happy tai chi group. I forgot to smile… 😎

De sprekeste i gjengen, dvs de fleste, deltok på tre treninger per dag: Tai chi ved soloppgang, makotokai karate på formiddagen og tai chi på ettermiddagen. For min del stod det solingstjeneste på timeplanen på formiddagen og tai chi på ettermiddagen. 🥋

Et par av dagene ble karate og tai chi byttet ut med turer. Jeg var med på den ene, som var en båttur på en diger katamaran langs Gran Canairas sørkyst. Med fri drikke av alle slag, og noe de kalte mat. Noen ble svimle av jevne, små bølger, andre av jevnt med tilgang på drikke. Sol fra skyfri himmel og godt selskap gjorde dagen perfekt, og litt vin og sangria lurte frem enda flere smil. Jeg fikk også med meg en diger blåflekk som souvernir, noe som vitnet om litt bølger på dekk.

Siden jeg oppdaget at jeg lurer kroppen min til å tro at den klarer mer når jeg drikker litt vin, har jeg for spøk sagt at jeg kanskje burde vært alkoholiker. Så smart (eller mindre smart) er jeg nok ikke, men et par glass vin gjør at jeg holder ut litt lenger, merkelig nok. 

Tai chi-jenter på tur i Puerto de Mogán
Tai chi girls in Puerto de Mogán

Siste dagen på Gran Canaria tok jeg helt av. Frem til da hadde jeg ikke sett så mye av vakre Puerto de Mogán. Hadde stort sett bare ruslet rundt på leilighetsområdet, foruten å dra ned til palmer og sus der vi trente tai chi. Jeg kjente at det var på tide “å ta den helt ut”, dvs. å ta meg selv helt ut. Mine supertrivelige samboere denne uka, Grethe og Maria, ble med på ferden. Det ble en fin gåtur i den koselige byen. Ikke rart vi smiler på bildet! “Guidene” mine plukket også ut ny tai chi-drakt til meg på en “Kina-butikk”. Drakten var tøyelig og god, og jeg følte meg ekstra kul og flink iført denne på siste treninga med Mester Bolaffio.

Treningene med mester Bolaffio var fantabulastiske. Rolige, energigivende bevegelser som gjør godt for kropp og sinn, gjorde meg glad og lett til sinns. Vi lærte en ny form, og alle fikk påfyll så det holdt. Nå vil jeg bare ha mer tai chi! 🤩

Vakre Puerto de Mogán
Beautiful Puerto de Mogán

Tusen takk for en fantastisk, flott, artig, livgivende, energirik og trivelig tur til alle som var med! Kanskje ses vi under palmene igjen om et år! 🌴

English:

“You are able to do a lot”, a friend from the karate club said to me after a whole week of martial arts and fun at Gran Canaria. Yes, because I actually took part in all the main tai chi classes, five in all. Most of all I myself was surprised at this. Admittedly, I had been a couple of weeks in Spain beforehand, recharging, but everything went seven times better than I had imagined beforehand, and I had a fantastic trip! 😍

When the karate club went down to Gran Canaria for their yearly martial arts trip last year it was ruled out that I could take part. Because I was too sick, and not would have been able to take part in more than just a tiny little bit of the activities. This year it felt different, ie. I felt that my body could put up with more. I am a lot better (!) than I was ten years ago and bed-ridden 22 hours a day, but there is actually a noticeable difference during this last year as well.

The most fit people in our group, ie. most people in the crowd, took part in three trainings/classes a day: Tai chi by sunrise, makotokai karate later in the morning and tai chi in the afternoon. For me, however, there was resting on a sun bed in the morning and tai chi only in the afternoon. 🥋

A couple of days there were trips instead of martial arts. I joined one of them, a boat trip with a huge catamaran along the south coast of Gran Canaria. With all kinds of free drinks and also something they called food. Some people got dizzy from small, steady waves, some from a steady supply of alchololic drinks. Sunshine from a sky lacking clouds made the day perfect. A little bit of wine and sangria tricked people into smiling even more. I even got a big bruise as a souvernir, which testifies in favour of waves on deck.

Since I discovered that I am able to trick my body into believing that I can do more when I drink wine, I have said – as a joke – that I should become an alchoholic. Well, I’m not that smart, but funny enough a couple of glasses of wine makes me endure a little longer.

On my last day at Gran Canaria I went bananas, meaning I went overboard by going for a longer walk… Up until then I had not seen much of beautiful Puerto de Mogán. I had only been in the area where we had our flats and down to the palm trees where we practiced tai chi. I felt it was time for not taking recharging into consideration. My nice cohabitants during this week, Grethe and Maria, came along. We had a nice walk in the cozy town. No wonder we smile in the picture! My “guides” also chose a new tai chi suit for me in one of the so-called “China stores”. The suit was elastic and comfortable, and I felt really cool wearing it in my last class with Master Bolaffio.

The trainings with Master Bolaffio were great! Calm, energizing movements that did well for body and mind made me feel peace of mind and at the same time happy. We were taught a new form (set of movements), and everyone got a refill of new knowledge. Now I just want more tai chi! 🤩

A big thank you for a fantastic, amazing, enjoyable, life-giving, energizing and nice trip to everyone who took part! Maybe we will meet under the palm trees again in one year! 🌴