Mars-quiz / March quiz

(English further down)

Det er månedsslutt og på tide med ny quiz igjen! Juhu! Klarer du å gjette hva dette er? Bildet viser et utsnitt av et bilde jeg har brukt i et av blogginnleggene mine i mars måned i år. Finn blogginnlegget, så finner du svarene på følgende tre spørsmål:

 1. Hva er dette?
 2. Hva var min grunn til å slutte/”avruse” meg?
 3. Nevn minst to ting for mye omega 6 i kroppen kan føre til.

Konkurranseregler:
Alle kan delta, både bloggere og bloggløse.
Svar må avgis i kommentar på dette blogginnlegget.
Du må svare på alle tre spørsmålene.
Bare ett forsøk per person.
Svarfrist 31. mars kl. 23.59 (GMT+1).
Om flere svarer/gjetter riktig, vil jeg foreta en trekning blant de som har de beste og mest riktige svarene.
Vinneren får en søt, liten oppmerksomhet i posten.

Del gjerne innlegget, så får flere muligheten til å delta.

Lykke til ♥

English:

It’s the end of March. Are you ready for a new quiz? Can you guess what this is? The picture above shows a section of a picture that I used in one of my blog posts in March this year. Find this blog post, and you will find the answers to the following three questions:

 1. What is this?
 2. What was my reason for quitting/detoxifying?
 3. Mention at least two things that too much omega 6 in your body can cause.

Rules for the quiz:
Everyone can participate, bloggers and non-bloggers.

You must reply in a comment to this blog post.
You must reply to all three questions.
Only one attempt per person.
Deadline March 31st at 23.59
(GMT+1)
If several people give the correct answers I will decide by drawing among those who have the best and most correct answers.
The winner will get a small, sweet gift sent by mail.

Feel free to share this blog post with your friends so that more people can participate.

Good luck ♥

Hjemmekonsert / Concert at home

Konsert med OnklP og Jaa9 / Concert with OnklP and Jaa9

(English further down)

Har du også fått med deg noen av hjemmekonsertene i det siste? Via streaming? Kulturlivet har flyttet seg inn i digitale rom og nå kan du oppleve bl.a. konserter hjemme fra egen stue, i strømmeformat på Facebook og andre plattformer. Dette er selvsagt ikke det samme som å oppleve konserter i en konsertsal, siden man mister folkelivet og stemningen på et slikt arrangement. Men det er absolutt et bra konsept! Og dessuten et godt alternativ til inntekt for artistene.

Konsertene sendes direkte, og har ubegrenset plass til publikummere. Jeg synes det er supert at man kan betale (vippse) akkurat så lite eller så mye man vil for å ha plass på første rad! Samboeren min er over middels interessert i musikk, og har logget seg på flere konserter siste uka. Noe som har medført at jeg også har fått med meg noen konserter, bl.a konserten med OnklP og Jaa9, og konserten til Charlotte Audestad.

Det er faktisk langt mindre anstrengende for meg med slike strømmekonserter, enn om jeg skulle gått på en konsert i byen. Det passer meg bra å få slike opplevelser fra godstolen hjemme på kjøkkenet, eller i sofaen mens jeg kryper ned i hjørnet mitt med et pledd på. Dessuten er det et alternativ til og litt variasjon fra de mange, fine intimkonsertene som Bjørn fortløpende leverer. ♥

Hjemmekonsert, mens snøen laver ned / Concert at home. And it’s snowing outside.

English:

Have you also had the chance to watch any of the home concerts lately? Via streaming? Cultural life has moved into digital rooms and you can now watch concerts from your own living room, streaming form Facebook or other platforms. Naturally, this will not give you the same experience as when you join a concert in a concert hall as you will not get the atmosphere and energy from the people there at such an event. Anyway, it’s absolutely a good concept, and besides, it may be a good income for the artists.

The concerts are broadcasted live and have unlimited space for an audience. I think it’s great that you can make a payment or transfer money using an app, an amount you choose yourself, and be seated in the first row! My partner is above average interested in music, and he has logged on to watch several concerts these past couple of weeks. Which has resulted in me watching a few concerts as well, including the concert of OnklP and Jaa9 and the concert of Charlotte Audestad.

The effort of watching a concert that we stream at home is considerably less demanding for me than going to a live concert in town. I find it fantastic to get these kind of experiences while seated in my comfy chair in the kitchen or as I get myself comfortable in the corner of the couch with a blanket on top of myself. Besides, it’s a great alternative and it provides some variation to the many nice small concerts that Bjørn continuously gives at home.

Slapp uten sjokolade / Fatigued without chocolate

Sjokoladeavrusing / Chocolate detoxification

(English further down)

I forrige innlegg skrev jeg litt om sjokolade og vitaminer, og at jeg er en ekte sjokoholiker. Om du ikke fikk med deg innlegget, kan du lese det HER. Nå er jeg imidlertid på avrusing. Har vært det i fire dager. Det vanskeligste var ikke å bestemme seg, men å begynne å oppføre meg som at jeg virkelig mener det, ovenfor meg selv!

Det du ser på bildet i sofaen ovenfor, er godteri og snacks for én dag. Det hadde kanskje gått bra om jeg hadde klart å begrense meg til én fråtsedag i uka, men slik fungerer det ikke. Derfor er det nå full stopp! Jeg er på avrusing! Sukker- og sjokoladeavrusing.

Jeg har hatt “craving” og fryktelig lyst på mer sjokolade siden helga. Men siden skapene i huset er tømt for fristelser, og formen ikke har tillatt meg spaserturer til butikkhyllenes fristelser, har det gått greit å “avstå” fra påfyll av sjokolade. Litt verre er det med kroppen og dens respons. Her har ikke avrusingen gått smertefritt.

Jeg har vært mye mer slapp og energiløs enn jeg pleier å være. Jeg har ikke hatt ork til noe som helst etter sjokoladeslutten. Det kan kjennes ut som kroppen min prøver å lure meg til å gjenoppta sjokoladespisingen. Jeg er overbevist om at det er tarmen min som roper til meg at den savner søtsaker, og at kroppsmaskineriet mitt derfor er satt i dvalemodus for en periode. En stund trodde jeg at det var koronaviruset som hadde tatt bolig i meg, men så kom jeg på at jeg har hatt denne reaksjonen tidligere når jeg har vært på avrusing fra sjokolade. Jeg har dessuten hatt ganske mye vondt i magen, og det tilskriver jeg tarmens endeløse masing om påfyll av sjokolade.

Det er kanskje flere enn meg som har trøstet seg med sjokolade og andre søte fristelser i disse karantenetider? Det går sikkert helt fint om du bare skal være hjemme i noen uker. Siden jeg har ME, er det imidlertid en ganske “normal” tilværelse for meg å være hjemme mesteparten av tiden. Det mest energikrevende eller slitsomme jeg har vært med på denne uka, var en kjøretur, som passasjer. Jeg var med dattera på øvelseskjøring. Hun begynner å bli en skikkelig flink sjåfør nå, og jeg slapper godt av i passasjersetet.

Jeg har hørt og lest om flere som har ME som rapporterer at de har et enormt søtsug, og at de fyller på for å få litt mer energi. Det kan nok virke der og da, men blodsukkeret og formen kan bli veldig ujevn. Jeg tenker at man kan ha mer jevn energi om man klarer å være helt sukkerfri. Kanskje blir jeg i bedre form om jeg klarer å være “avholdende” inntil kroppen min har vent seg til et kosthold uten sukker og karbohydrater. Jeg er motivert!

Før avrusingen startet, ble jeg invitert med på bar-runde/sjokolade-runde hjemme. Første spørsmål førte meg til soverommet, hvor det var én stk til hver av oss, ut fra “behov”! 😀

Én til hver av oss / One for each of us

English:

In my previous blog post I wrote about chocolate and vitamins and how I became a chocoholic. If you missed this post you can read it HERE. Now, however, I’ve come to terms with the fact that I need to “detoxify”. I’ve been off the chocolates for four days. The hardest part was not to make up my mind but to start behaving as I really meant it, to myself!

What you see in the picture on the couch above is enough chocolate and crisps for one day. I might have been okay if I had been able to limit myself to eat this much once a week, but it doesn’t work that way. Therefore it’s now full stop! I’m on detoxification. From sugar and chocolate.

I have had cravings and been missing chocolate all the time since last weekend. Anyway, as there are no more temptations left in any of the cupboards in my house, and because I’ve been too fatigued to be able to walk down to the shop to buy more it has actually been okay to refrain from eating chocolate. However, the respons from my body has been quite awkward. The detoxification has not been just as smooth.

I have been feeling fatigued and lacking energy more than usually. I haven’t been feeling up to anything at all since the end of the chocolate. If feels as if my body is trying to trick me into resume chocolate eating. I’m convinced that it is my gut calling out for me to understand that it misses the sweets and that my body has been put into a state of hibernation for a period of time. For a while I thought it was the corona virus that had decided to take advantage of my body as a dwelling, but then I remembered that I’ve had this reaction earlier when dropping chocolate from my diet. I’ve also had quite a lot of stomach ache, which I blame on my gut’s endless nagging about refill of chocolate.

Perhaps some of you have been treating yourselves to chocolate and other kinds of sweet temptations during the quarantine times as well? I think that’s perfectly okay if you are stuck at home for a few weeks. Yet, because I have ME/CFS staying at home most of the time is just an ordinary life. The most energy demanding or tiring thing I’ve done this week was to go for a car ride, as a passenger. I took my daughter for driving practice. She is a very clever driver by now and I feel quite relaxed sitting beside her.

I’ve heard several other people with ME who report that they have a sweet tooth, and that they eat sweets to gain more energy. It may work for a little while. Nevertheless, I think the blood sugar and energy level become very irregular og imbalanced. It might be easier to keep up a balanced level of energy if you are able to resist all the sugary stuff. Maybe I’ll feel more energetic or at least better balanced if I manage to stay “abstinent” until my body has grown accustomed to a diet free of sugars and carbohydrates. I’m motivated!

Before the detoxification started I was invited to a bar round/chocolate round at home. The first question led me to the bedroom, in which there was one for each of us, based on our “needs”! 😀

Sjokolade og vitaminer / Chocolate and vitamins

Mandagsgodteri / Monday sweets and snacks

Hvis du måtte velge… Ville du tatt sjokolade eller vitaminer?
If you had to choose… Would you pick chocolate or vitamins?

(English further down)

Dette er jo bare et teit spørsmål, som ingen av oss trenger å ta stilling til. Likevel aktuelt.

Da jeg var lita, fikk vi søsknene lørdagsgodteri, og ikke godteri ellers. Men da jeg var gammel nok til å ha egne penger, ble det noen turer på kiosken for å lure til meg litt ekstra. Og etter hvert ble søtsaker liksom noe “hemmelig” som jeg kunne kose meg med når jeg følte at jeg “trengte det”. I voksen alder vokste behovet for påfyll av søtsaker og snacks, og i dag er jeg en skikkelig sjokoholiker. Det er alt eller intet. Jeg klarer ikke noe midt i mellom. I perioder klarer jeg å holde meg unna, men så er jeg plutselig “på kjøret” igjen…

Godteriet på bildet øverst var en “kalkulert sprekk”. Samboeren min og jeg ble enige om at vi trengte litt trøst. Både pga den overhengende koronafaren, avlysninger av Spaniaturer, mm. Dessuten var formen min så dårlig at jeg likevel bare skulle ligge på sofaen. Han travet ned på butikken, og kom glad og lykkelig tilbake med en bærepose full av godsaker.

Siden Bjørn er mer glad i øl, fikk jeg jobben med å spise opp godteriet. Synes du det ser ut som nok sjokolade og potetgull på en mandagskveld? Det var det. Men tirsdag måtte jeg ha påfyll, og deretter ble det onsdagsgodteri, torsdagsgodteri… Og siden det nå er helg, og det bugner av sjokolade i butikkene, må vi nok en tur på butikken igjen!

Heldigvis er det snart mandag, for da blir det en kalkulert slutt på galskapen! Egentlig husker jeg ikke lenger alle de gode grunnene for å fortsette å spise sjokolade, og det er kanskje grunn nok til å slutte.

Noen spiser vitaminbjørner. Jeg tror sjokoladebjørner og Bamsemums er vel så sunt. Skal man ha vitamintilskudd som tilfører nødvendige vitaminer for kroppen, må man kjøpe noe med god kvalitet. Men minst like viktig er det å få i seg mineralene som kroppen trenger. Uten mineralene vil ikke vitaminene tas opp i kroppen.

Enda viktigere er det å ha de essensielle fettsyrene. Om man har for mye omega 6 i forhold til omega 3, vil kroppen være i ubalanse og inflammasjonsnivået blir høyt. Noe som øker risikoen for sykdommer. Dessuten vil ikke vitaminer og mineraler tas opp i kroppen, siden celleveggen vil være hard og ugjennomtrengelig. Dersom man har nok omega 3, vil celleveggen bli myk og gjennomtrengelig, og vitaminer og mineraler tas opp. Tester viser at bare 5 % av oss har balanse mellom omega 3 og omega 6 som er anbefalt av verdens helseorganisasjoner.

I disse virustider er det mye snakk om å ha et godt immunforsvar. Det er nesten umulig å gardere seg mot å bli syk, men jeg tenker at det er viktig å gi kroppen de beste forutsetningene for å klare seg mot et angrep. Derfor er jeg ekstra påpasselig med å få i meg omega 3 av god kvalitet, vitaminer og mineraler, i tillegg til et normalt og sunt kosthold. Da er det kanskje mindre farlig å dytte i seg litt av det usunne i tillegg. 😀

Mange med ME er særskilt engstelige for å få koronaviruset. Jeg tror immunforsvaret mitt er bra, men jeg er i likhet med alle andre med på all verdens tiltak for å begrense spredningen. Dersom jeg skulle bli syk, kan jeg imidlertid bli veldig syk, og det kan ta lang tid før jeg blir frisk igjen. Fordi kroppen min vanligvis trenger ekstremt lang tid på å “komme til hektene” etter anstrengelser, påkjenninger og belastninger. Det kan dreie seg om uker og måneder, og i verste fall kan jeg gå over i en mer alvorlig grad av ME igjen.

Torsdagssjokolade / Thursday chocolate

English:

The question whether to choose sweets or vitamins is a stupid one. And we do not need to decide on it. Nevertheless, it’s still a relevant question.

When I was a little girl my siblings and I used to get “Saturday sweets” and not any sweets the rest of the week. When I was older and had my own money I often went to kiosks and shops to treat myself to more sweets. As time passed sweets became something secretive, something I could enjoy on my own when I felt I “needed it”. The craving for snacks, sweets, and chocoate in particular, has just become bigger and bigger. I’m a chocoholic! It’s everything or nothing. I can not adjust to something inbetween. I sometimes manage to stay away from chocolate for longer periods of time, but all of a sudden I’m in for it again…

The chocolate on the first picture was a “calculated crack”. My partner and I agreed that we needed something to comfort ourselves. Because of the corona danger, cancellations of trips to Spain, and a few more things. Besides, I wasn’t feeling so well and I needed to rest on the couch all night anyway. He went off to the supermarket and in a jiffy he returned with a big smile on his face carrying a plastic bag filled with chocolates and some other nice stuff.

Actually, Bjørn is more fond of beer, so I got the job to finish off all the chocolate. Do you consider this to be enough chocolate and crisps for a Monday night? It was. However, I needed a refill for Tuesday, and then there was Wednesday sweets, Thursday sweets… And as it is now the weekend, and because of the fact that there’s plenty chocolate left in the shops I guess we have to go and get hold of more!

Fortunately, it’s soon Monday and then there will have to be an end to this madness. Actually, I no longer remember all the good reasons to keep eating chocolate, and in fact that might be the reason to quit.

Some people eat nutritional yummi bears. I’m inclined to think that chocolate bears are just as healthy. If you are going to take supplements that provide the necessary vitamins to the body you need to buy vitamins of good quality. Additionally, it’s just as important to supply your body with minerals. Without the minerals the vitamins will not be absorbed in the body.

Yet more important are the essential fatty acids. If you have too much omega 6 and too little omega 3 your body will be imbalanced and the level of inflammation very high. This increases the risk of getting diseases. Moreover, too much omega 6 will cause the cell membrane to get hard and impervious which prevents vitamins and minerals from entering the cells and energy will not be produced. If you have sufficient omega 3 the cell membrane will be soft and permeable and the vitamins and minerals will be absorbed in the cells. Tests show that only 5 per cent of us have a balance between omega 3 and omega 6 recommended by the worlds’ health organizations.

Nowadays there is a lot of talk about having a good immune system. You can never be quite sure not to catch anything but I think it’s imperative to give our bodies the very best conditions to resist attacks from a virus, bacteria, etc. That is why I’m very careful about getting good quality omega 3, vitamins and minerals, in addition to keeping a normal and healthy diet. If I do perhaps it’s not such a disaster to eat some of the unhealthy stuff in addition. 😀

A lot of people who have ME/CFS are particularly anxious to get the corona virus. I believe my immune system is quite good. However, like everyone else I adjust to the national regulations and efforts to limit or prevent the virus from spreading. And if I were to get sick I’m worried that I could get seriously ill and that it could take a very long time for me to get well. Because my body usually needs an extremely long time to recover from efforts and strain. It could take weeks and months, and in the worst case scenario I could go back to a more severe degree of ME.

Bor i spøkelseshus / Live in a ghost house

Et hjørnespøkelse uten hode / A headless ghost in the corner

(English further down)

Vi bor i et spøkelseshus. Når vi går gjennom yttergangen, hører vi knitrelyder, og det kjennes som noe tar tak i leggene våre. Vi ser skygger idet vi går forbi speilet. Knitrelydene følger fottrinnene våre. Dette skjer selv om vi er helt alene hjemme, og uten at vi er borti noen ting. Når vi går inn på badet, får vi følelsen av at det er noen som gjemmer seg i dusjen. Nylig da jeg skulle sette meg på toalettet, opplevde jeg en lett berøring på armen.

Etter alt som har skjedd av uhell og ulykker i huset vårt den siste tiden, føler vi det som om huset prøver å bli kvitt oss. At huset ikke vil vi skal bo her lenger. Det har vært hvitevarer, varslingsanlegg og andre elektriske apparater som vi har vært nødt til å bytte ut. Varmepumpe, gulvvarmeanlegg, ventilasjonsanlegg som ikke fungerer. Nå sist var det vannskaden som gjorde huset ubeboelig…

Bildene under er fra huset vårt. Det kan se ut som vi er i ganske streng karantene her hjemme, og det er en belastning. Men forklaringen på spøkeriene er rehabiliteringsprosjektet som medfører maskering, papp og plast både på gulv og vegger. Det ser nesten litt spøkelsesaktig ut, synes du ikke?

Toalettspøkelse / Toilet ghost
Noen i dusjen (til venstre i bildet)? / Anyone in the shower (to the left in the picture)?
Knitrende plast og skygger i speilet / Crackling sounds of plastic and shadows in the mirror

English:

We live in a ghost house. When we pass through the hallway we hear crackling sounds and it feels like someone is grabbing hold of our legs. Passing the mirror we sometimes see shadows. And this happens even though we are all alone at home, and even thought we are not touching anything. When we enter the bathroom we get the feeling that someone is hiding in the shower. Recently, when I went to the loo, I felt a slight touch on my arm.

After everything that has happened in our house lately, all the accidents, we feel as if the house is trying to get rid of us. That the house does not want us to live here any more. There have been white goods, warning systems and other electrical appliances that we have had to replace. Heating systems and ventilation system not working. And finally the water damage that made the house uninhabitable…

The pictures above are from our house. It probably looks as if we are in a fairly strict quarantine at home, which is quite hard. Anyway, the explanation of the ghost activity is the rehabilitation project that involves covering up floors and walls with plastic and cardboard. It does look a little spooky, don’t you agree?

Mathandel medførte karantene / Quarantine after shopping

(English further down)

I går våknet jeg såpass tidlig at jeg var på matbutikken til ca halv elleve på formiddagen. Ettersom veldig mange har handlet raskt, og allerede tømt mange av butikkhyllene de siste par dagene, ville jeg sikre meg mat til helga. Det var vel overlevelsesinstinktet som slo inn…

Det er forresten sjelden jeg er ute på mathandel, siden det som regel er samboeren som tar seg av matinnkjøp. For at jeg skal spare energi. Så da jeg først kom meg på butikken, ble det til at jeg hamstret både det ene og det andre. Ser du noe godt i kurven min?

Siden formen i utgangspunktet var heller dårlig, ble den ikke så mye bedre etter handleturen. En handletur kan føre til at jeg blir helt utslått i lang tid etterpå. Det glemte jeg i farten, og ruslet rundt i butikken vel og lenge. Så nå har jeg selvpålagt karantene til jeg har fått ladet opp batteriene nok til å føle at jeg atter har hodet over vannet.

I går fant vi forresten ut at vi bor vi i et spøkelseshus. Det skal jeg skrive litt om i morgen.

English:

Yesterday I woke up early enough to be at the supermarket around 10.30 in the morning. As a lot of people have been crazy shopping lately and already emptied many of the shelves in the stores the last couple of days I wanted to make sure we too had enough food for the weekend. I guess it was the survival instinct that kicked in…

I hardly ever go shopping for groceries. It is usually my partner who does. To save me from using energy. So when I actually went to the supermarket I made sure to buy quite a few things, although not stockpiling. Can you spot anything nice in my trolley?

As I already was in pretty poor shape the shopping trip did not make things better. Shopping for one hour can make me feel completely knocked out for a long time afterwards. I just didn’t think about it, forgot to consider this fact, and spent quite some time in the supermarket. As a result I have now quarantined myself for a while until I have charged my batteries sufficient to feel that I can keep my head above water.

Last night we discovered that we live in a ghost house. I will write about that tomorrow.

Topptrent i karanteneliv / Fully trained in quarantine life

Kari skuer utover sitt Trondheim / Me, with a view to Trondheim (Photo: Even)

(English further down)

Jeg er litt febervarm. Har vært ganske slakk i formen de siste dagene og hatt mye sofatjeneste. Var en tur hos legen på tirsdag, og siden har jeg vært i karantene. Jeg har lang erfaring med karanteneliv. Mange år, faktisk. Kan skryte av at jeg er topptrent i karanteneliv.

Men jeg har ikke koronavirus. Det var ikke derfor jeg dro til legen på tirsdag heller. Måtte bare utelukke et par andre diagnoser. Feberen min kommer av at jeg var på sverd-trening for tre dager siden. Du tror sikkert at jeg tuller nå, men det er helt sant. Vi trente med sverd på Tai Chi på mandag. Det var artig og kjempekult, men det ble litt for hardt for min ME-syke kropp, og da kan jeg få denne reaksjonen etterpå. Altså en “influensa light” i noen dager.

Flere jeg kjenner har de siste dagene kommentert at jeg høres “tett” ut. Og av den grunn lurt på om jeg er syk. Jeg er alltid tett i bihulene, så det er ikke unormalt. Men jeg har følt litt ansvar for å forsikre dem om at jeg ikke har koronasmitte. Kanskje jeg må pøse på med nesespray, slik at jeg ikke høres så nasal ut. Kanskje jeg skremmer folk med nasal prat, selv på telefonen.

Jeg merket godt at stemningen på legesenteret var annerledes denne gangen. Det satt flere mennesker på venterommet enn til vanlig, og jeg opplevde at de skulte på hverandre. Et par barn som hostet, fikk krasse blikk. Noen foretrakk å vente ute i gangen. Et par pasienter som hadde vært inne hos legen og skulle betale i terminalen ved utgangen, ble superstresset da maskinen ikke virket og de måtte kontakte resepsjonen for hjelp. Kanskje fordi de helst ville vært ute derfra i en fei, for å unngå å bli smittet av et evt. koronavirus. De tenkte sikkert ikke tanken at de kunne møte akkurat de samme menneskene nede på Rema etterpå.

Dette skiltet møtte meg på legekontoret / A poster at the doctor’s office

Noen har ytret bekymring for meg og mitt immunforsvar nå når koronaviruset herjer. Sannsynligvis er ikke koronaviruset mer livstruende for meg enn for gjennomsnittet av befolkningen. Men det kan selvsagt bli ganske “ubehagelig” å få dette på toppen av ME-sykdommen. ME-symptomer kan dessuten maskere koronasymptomer. Det er ikke enkelt å vite hva som er hva. Det er tenkelig at man kan få en forverring av ME-sykdom i etterkant av korona, men dette vet vi ingenting om per i dag.

Det hevdes at kraftige virusinfeksjoner kan utløse ME. Noen som blir skremt nå? Det er ikke slik at det er en bestemt mennesketype som får ME. Det er ingen dokumentasjon på at noen er mer utsatt for å få det. Like lite som noen er mer utsatt for å bli påkjørt i trafikken.

Noen snakker om at vi kan gå ut fra to typer ME-pasienter mht immunforsvar. En gruppe som har lavt immunforsvar, og dette er den minste gruppen. Flertallet av de som har ME, ser ut til å være bedre rustet mot infeksjoner. Jeg har hatt færre luftveisinfeksjoner etter at jeg fikk ME. Kanskje fordi jeg holder meg mye hjemme og ikke er like utsatt for smitte som da jeg var i jobb. Men man tenker også at når kroppen allerede er i alarmberedskap (autoimmun sykdom), er man ikke like mottakelig for andre typer infeksjoner.

Det er unntakstilstand i byen vår pga koronaviruset. Siste tall på antall smittede i Trondheim var 22. Det er ikke mange, om vi tenker på det som en influensa, men det er viktig å sette i gang tiltak som hindrer spredning. Heller det, og forhåpentligvis fører det til at viruset “brenner ut”, slik at vi kan gå tilbake til normalt liv raskere etterpå igjen. Alle skoler blir stengt i byen vår nå. Det er nok et sjakktrekk. Kanskje blir det bare to uker “ferie” på elevene, i stedet for at vi venter til mange nok er smittet og skolene må være stengt i flere måneder fremover…

Jeg er ikke redd, og har ingen planer om å bli hysterisk, men forholder meg selvsagt til myndighetenes anbefalinger. Alt som ikke er “nødvendig”, utsettes og avlyses. Tiltakene berører oss alle. Også jeg, som er mer vant til “karanteneliv” og rolige dager hjemme, merker forskjell. Frisøren min avlyste klippetimen min i morgen. Da jeg fikk beskjed om det i ettermiddag, gikk jeg straks på badet og foretok en panneluggklipp. Må ha litt utsikt. De grå får bare vente til frisøren tar imot meg på et senere tidspunkt. Vi var invitert i dobbel 50-årsdag på lørdag. Den utgår, siden vertskapet har vært kloke nok til å avlyse. Den planlagte Spania-turen om et par uker, kan vi nok kaste en lang pil etter.

Etter vannskaden for to måneder siden, har vi bodd i et hus som ser ut som en byggeplass. Og vært frustrerte over hvor lang tid det tar å rehabilitere huset. I dag kom maleren innom for å sparkle for tredje dag på rad. Hurra! Og han er skikkelig dyktig! Men han kunne informere om tiltak i forhold til koronavirus i bedriften hans også. Bl. a. får malerne nå kun ha kontakt med sjefene sine via telefon og nett. Og de er restriktive mht hvem de utfører jobber hos. Kanskje vil elektriker og snekkere bli permitterte også, slik at vi må fortsette å bo på byggeplassen vår med karantenetilstander enda en stund lenger enn vi hadde sett for oss.

Maleren pusser og flikker i taket / The painter is soon ready to start painting the ceiling

English:

I’m a little feverish. Haven’t been feeling so well the last few days and been resting on the couch ever so often. I went to see the doctor last Tuesday. Since then I have been quarantined. However, I have long experience with quarantine life. Many years, in fact. I can boast about being fully trained in quarantine life.

However, I do not have the corona virus. And that’s not the reason why I went to see the doctor last Tuesday. I just needed to rule out a couple of other diagnoses. My fever was brought on after I had been to sword training three days ago. You probably think I’m joking, but it’s absolutely true. We were doing sword training in the Tai Chi class last Monday. It’s was great fun and really cool, but unfortunately a bit too hard for my ME sick body, and sometimes I then get this reaction afterwards. – A flu light feeling the following days.

Recently several people I know have commented that it sounds like my nose is blocked. And for that reason wondered if I was sick. I always have sinus trouble, so that’s quite normal for me. Nevertheless, I’ve felt responsible for assuring them that I have no corona infection. Maybe I need to increase the amount of nasal spray. If they think my voice has a nasal ring to it I guess I might scare people when talking, even on the phone.

I felt that the atmosphere at the doctor’s office was different this time. There were more people than usual and I noticed that they were looking skeptically at each other. A couple of children who were coughing were looked keenly at. A few preferred to wait outside the entrance. A couple of patients who had already seen their doctors and queuing up by the terminal to pay became very annoyed and stressed when the terminal didn’t work and they had to contact the reception for help. I bet they were anxious to get out of there immediately if not faster, to avoid getting infected by a possible corona virus. Probably the idea that they might meet the very same people downstairs at the grocery afterwards did not cross their mind.

Dette skiltet møtte meg på legekontoret / A poster at the doctor’s office

Some people have expressed their concern for me and my immune system now that the corona virus is ravaging. Probably this virus is not more life threatening to me than it is to the average population. However, it would naturally be quite “unpleasant” to get the corona virus on top of the ME disease. Besides, symptoms og ME/CFS can conceal or hide symptoms of corona. Not so easy to know the difference. It is likely that a worsened degree of ME may occur after having had corona, but for now we don’t know that for sure.

It is suggested that severe viral infections can trigger ME/CFS. Does this scare you? It is not just a certain kind of people that gets ME. There is no evidence that some people are more exposed to getting it. No more than a certain type of human being is more prone to having traffic accidents.

It is assumed that there are two kinds of ME patients when it comes to immune systems. One group has a weak immune system, and this is the smallest group. The majority of those with ME seem to be better equipped to resist infections. Personally, I’ve had less respiratory infections since I got ME. Maybe because I stay at home a lot more now, and then I’m not susceptible to the same extent as when I was working. Moreover, it is also believed that because the ME body is already in a state of alert (autoimmune disease) it is not susceptible to other infections to the same extent.

It is a state of emergency in our city due to the corona virus. According to the last figures there are 22 infected people in Trondheim. Not so many, if we think of it as a flu, but it’s important to initiate steps to prevent it from spreading. Better late than never, and a good plan. Maybe this will cause the virus to “burn out”, so that we can go back to our normal lives faster when it’s all over. All the schools and universities in our town have been closed. As right as rain! This way it will perhaps be two weeks of “vacation” for the pupils and students instead of several months to come… which may happen if many more people catch the virus.

I am not afraid and I don’t intend to get hysterical about things, but I do adjust to the authorities’ recommendations. Anything that is not “necessary” is being postponed and cancelled. The actions affect us all. Although I’m quite used to “quarantine life” I also notice differences. E.g. my hairdresser cancelled my appointment for tomorrow. When I got her message this afternoon I went straight to the bathroom and cut my fringe. I need to have a good view. The greys will have to wait until my hairdresser is back at work at a later date. Saturday coming up we were invited to a double 50th birthday. The hosts have been wise enough to cancel it. I doubt very much that we will be able to go to sunny Spain in two weeks as planned.

After the water damage that we had in our house two months ago we have been living in a house that looks like a construction site. And been pretty frustrated because it takes such a long time to refurbish the house. The painter came by today and it was in fact the third day in a row that he did. I was so pleased. He is very clever, too! He informed me about steps taken in his painting contractor because of the corona virus. The workers are no longer allowed to go into their bosses’ offices. All contact needs to be made online or by phone. Furthermore, they have restrictions for who they can go to work for. This has made me question if the electrician and the carpenters will be laid off. Maybe we will have to live on our construction site for yet longer than we had imagined.

Nytt toppbilde / New top image

Kari Engesvik (photo: Even)

(English further down)

Jeg har fått nytt toppbilde for bloggen. Da jeg startet å skrive blogg i november 2018, satte jeg inn et bilde som jeg hadde tatt selv som toppbilde. Det var fra sjøkanten ved Hysnes Helsefort. Jeg var på et opphold der for noen år siden i forbindelse med arbeidsrelatert rehabilitering, siden jeg skulle bli frisk av ME og returnere til jobben min som lærer på sykehusskolen i Trondheim. Dessverre ble jeg bare sykere av oppholdet på Hysnes, men det er en annen historie.

Nå har jeg gått videre i mitt eget liv, og derfor føles det også riktig å oppdatere toppbildet for bloggen. Det er fra en photo shoot høsten 2019. Jeg fikk det tilsendt fra fotograf Even nå nylig, sammen med flere andre bilder. Jeg er glad i høstfarger, som du kan se. Synes høsten kler meg, selv om jeg egentlig er mer glad i sol og sommer når det gjelder temperaturer.

Liker du bildet? Nå er det i alle fall ingen tvil om hvem som eier bloggen. Den tomme stolen er byttet ut med meg! 😀

English:

I’ve got a new top image for my blog. When I started writing a blog back in November 2018 I put in a picture that I had taken myself as a top image. It was taken down by the sea close to Hysnes “health fort”. A few years ago I stayed there in connection with work-related rehabilitation, as I was going to recover from ME/CFS and return to my job as a teacher at the hospital school in Trondheim. Unfortunately, I just just got sicker from the stay at Hysnes. But that’s a different story.

Now I have moved on and therefore it feels right to update the blog’s top image, too. It is from a photo shoot in the autumn of 2019. Photographer Even sent it to me a couple of days ago, along with some other photos. I love the autumn colours. Which you might have guessed. I think autumn colours suit me, although I’m more fond of summer and sunny days when it comes to temperatures.

Do you like my new top image? Now there is no doubt who this blog belongs to. The empty chair has been replaced with me! 😀

Én arbeidsoppgave / One task

Jeg er klar for Parasitt / I’m ready for Parasite

(English further down)

Han hadde gitt meg én arbeidsoppgave i dag. Jeg skulle skrive handleliste, slik at han kunne handle på vei hjem etter kampen med sønnen. Jeg har tilbragt hele formiddagen i senga, slappet av og drukket masse te. Og ikke så mye annet, så det var en gjennomførbar oppgave for dagen.

Planen er at jeg skal lade så mye som mulig i dag. Bjørn vil ha meg med på kino i kveld, og vil da at jeg skal være i best mulig form. Derfor bare denne enkle arbeidsoppgaven. Men plutselig hadde han skrevet handlelista selv likevel, og jeg rakk bare såvidt å føre opp “sjokolade” på lista før han fløy ut døra.

Vi skal se filmen sammen med et vennepar. Det blir hyggelig. Filmen “Parasitt” er visst en fulltreffer fra Sør-Korea. Har du sett den? Gleder meg til å slippe ut av fengslet mitt i kveld, til å ha det trivelig sammen med trivelige folk! 😀

Jeg har én arbeidsoppgave for morgendagen også. Selvpålagt. Nemlig å skrive en e-post til forsikringsselskapet. Det er over to måneder siden vi hadde vannskaden her hjemme, og nå må vi få vite mer om hvordan det blir fremover. Vi vil gjerne vite når maleren kommer, hva slags gulv vi får dekt, når disse blir kjøpt inn, om vi får tilbakestilt boligen til slik den var før skaden, og i tillegg må vi vite mer om bosituasjonen fremover. Skal benytte meg av en ganske tydelig og ubeskjeden språkbruk. Må følge deres spilleregler, men de må også spille på lag med oss!

Det er slitsomt å ikke vite når vi kan begynne å bo i huset vårt igjen. Vi lider ingen nød. Har tak over hodet, varme i gulvet og mat på bordet, men i lengden synes vi dette blir uholdbart. Hadde de bare fått gjort én arbeidsoppgave per dag, og det hadde ikke trengt å være så mye, hadde vi i alle fall følt at det var LITT progresjon. Min gamle rektor sa en gang at alt som har med tid og penger å gjøre, kan du gange med π  (pi = 3,14). Det er mye sannhet i det!

Dagens handleliste / Today’s shopping list

English:

He had given me only one task for today. To write a shopping list. And then he would do the shopping on his way home from the football match with his son. I have spent all morning in bed, been drinking lots of tea, and that’s about it. So this was a task I was able to carry out.

The plan for today is to charge my batteries as much as possible. Bjørn wants to take me to the cinema tonight, and therefore he wants me to be fully energized. Hence only this easy task. Anyway, all of a sudden he had finished writing the shopping list by himself after all, and I was barely in time to put down “chocholate” on the list because suddenly he was in a hurry to leave.

We are going to see the film “Paracite” with some friends. Will be nice! I’ve heard this South Korean film is a miracle of a film. Have you seen it? I’m really looking forward to get out of my prison tonight, to enjoy myself together with good friends. 😀

I also have one task to carry out tomorrow. Self-imposed! I will write an email to our insurance company. It’s been more that two months since the water damage in our house now and we need to know if they have a plan ahead for rebuilding everything. We would like to know when the painter comes, what sort of floors they will cover, when they will buy them, if they will refurbish everything in the house to the state it used to be in, and in addition we need to know something about our housing situation for the next few weeks. I will make use of a fairly clear and bold language. We will go by the rules of the game but they need to act by our rules as well!

It is quite tiring not knowing when we can go back to living in our house again. We are not suffering though. We have a roof on top of our heads, heating in the floors and food on our table, as we say here. However, it’s demanding on the long run. If the handymen had been able to do just one task per day, and it needn’t be that much, at least we would have felt there was a little bit of progress. My old headmaster once said that everything that has to do with time and money needs to be multiplied with π (pi = 3,14). There’s a great deal of truth in that!

Jeg er takknemlig til tross for / I’m still grateful

Hvilken dør vil du åpne i dag? / Which door will you open today?

(English further down)

I dag har jeg migrene. Kanskje pga en litt amputert natt. Sov bare i åtte timer, og det er to – fire timer for lite. Smertestillende gjorde at jeg fikk en dupp på sofaen. Og klarte å snu tankegangen til at jeg er takknemlig for dagen i dag, tross alt. Dessuten fikk jeg en påminnelse om at det viktig å sette ord på det som man er takknemlig for. Tusen takk, Kristina V. Nielsen!

Hva er du takknemlig for i dag? Fredag er en fin dag for å la det summe litt i hodet. Enig? Hvilken dør velger du å åpne? Hvilken dør i tankene dine?

Takknemlighetslista mi kunne blitt kjempelang, men her er noen få ting jeg er takknemlig for akkurat nå:

 • At migrenen kommer til å forsvinne og da blir også formen bedre
 • At jeg har te i koppen min
 • At sola skinner og for at våren nærmer seg
 • At vi skal på kino i helga
 • At vi ikke har noen andre planer i helga
 • At vaskemaskina tar seg av klesvasken
 • At jeg har en snill samboer som vil lage middag til meg
 • At døtrene mine har det fint
 • At jeg bor i et varmt hus
 • At det er stille og rolig rundt meg
 • At jeg har sjokolade i skapet
 • At jeg kan glede meg over det som er, det som var, og det som kommer
 • At noen vil lese dette, og kanskje være takknemlig for noe

Ønsker alle ei riktig god og takknemlig helg! 🙂

English:

Today I have a migraine. Maybe because I didn’t sleep enough. I only had eight hours’ sleep, which is two – four hours too little. The painkillers brought on a nap on the couch. And afterwards I was able to turn my mindset to that I’m still grateful for today. Besides, I got a kind reminder that it’s important to put words to what you are grateful for. Thanks a lot, Kristina V. Nielsen!

What are you grateful for today? Friday is a perfect day for letting it “buzz” in your head, isn’t it? Which door do you choose to open today? Which door to your own thoughts?

My gratefulness list could have become really long. Anyway, here are just a few things that I’m grateful for right now:

 • That my migraine will disappear and then I will feel better
 • That there is tea in my mug
 • That the sun is shining and that spring is on its way
 • That we are going to the cinema this weekend
 • That these are our only plans for the weekend
 • That the washing maschine take care of the washing
 • That my daughters are both fine
 • That I have a kind partner who will cook for me tonight
 • That I live in a warm house
 • That it’s quiet and peaceful here
 • That there’s chocolate in the cupboard
 • That I can be grateful for what is, for what was, and for what is coming
 • That a few people will read this, and maybe be grateful for something

Wish you all a happy and grateful weekend! 🙂