Er TV-serier unyttig tid? / Are TV series useless activity?

(English further down)

Jeg har tenkt at siden jeg har begrenset kapasitet, kan jeg ikke bruke våken tid og energi på å se TV og serier. Har derfor ikke “hatt tid” til å fordype meg i spenning og drama i disse seriene som andre snakker om og fyller tiden med.

Utsagn som “jeg skal finne meg en serie å se”, har i mine ører hørtes ut som bortkastet tid. Men nå har jeg også gjort det! Funnet meg en serie å se. Valget falt på Shetland. Fordi min kjære samboer hadde hørt at det skulle være en bra serie. Vi hoppet direkte til sesong fire, og så den over tre kvelder.

Vi har sett én sesong av én serie / We have seen one season of one series

For noen år siden så jeg en “serie”, og det er faktisk den eneste jeg har sett via nett. “Breaking Bad” var uhyrlig spennende. Men jeg mislikte at jeg selv ble så engasjert at jeg prioriterte bort andre gjøremål. Likte ikke å bruke tida mi på engasjement i en fiktiv verden, tid som jeg kunne brukt på noe fornuftig.

Men holdninger kan endres, med et tastetrykk, eller bare helt plutselig, av en eller annen grunn. Og hvorfor har jeg nå skjønt at det ikke er helt bortkastet tid å se serier? Jo, fordi jeg ofte ikke er i form til å gjøre noe som helst, men må ha lading. Og da kan jeg klare å lade kroppen, samtidig som jeg ikke må sove hele tiden. Altså kan TV-serier være “nyttig” tidtrøyte. Og en belønning, for å gjøre meg glad.

I beste fall får jeg meg en “tur” rundt i verden samtidig. F. eks. er det mye storslagen natur i serien Shetland. Skulle gjerne dratt dit på ferie, men noen ganger må man nøye seg med en “tur” via skjermen. Man kan uansett ikke besøke alle steder på jorda. Det er det simpelthen ikke nok tid til. Vi vil aldri ha nok til til å gjøre alt vi vil gjøre.

English:

I used to think that I could not spend any of my awake time and energy on TV and series, as my capasity is very limited. Therefore I have simply not “had time” to immerse myself in the excitement and drama of these series that everyone talks about and spends their time on.

Statements like “I need to find a series to watch” has to be seemed like a waste of time. Now, however, I am one of them, I have done it as well! Found a series to watch. My partner had heard about a good series called “Shetland”, so we chose “Shetland”. We skipped the first three seasons and went straight to season four, which we saw in three nights.

A few years ago I watched a “series” which in fact is the only one I have previously seen via the net. “Breaking Bad” was extremely exciting. But I disliked getting so involved that I gave lower priority to other tasks. I didn’t like that my time was spent on getting engaged in an inmaginary world. Time that I could have spent on something useful instead.

Anyway, attitudes can change, with a keystroke, all of a sudden, and for no reason at all. And why have I now realised that it is not a waste of time to watch series? Actually, the reason is that my energy level is very often so low that I’m not capable of doing anything at all, I just need to rest. I have come to terms with the fact that it is possible for me to recharge my body at the same time as being awake, that I don’t necessarily need to sleep to rest. And in that sense TV series may be well spent time. Furthermore, I can use it as a reward, to make myself happy.

If I’m lucky I will get a sightseeing tour around the world simultaneously. I found that there is a lot of magnificent scenery in the series Shetland. I would have loved to go there on a holiday, but sometimes we need to make do with a trip via the screen. We will never be able to visit all the places on earth, no matter what. There is simply not enough time. We will never have enough time to do everything we want to do.

Hekkarbeid / Hedge work

(English further down)

Den kjekke gartneren / The handsome gardener

Forskning fra hele verden viser at hagearbeid er sunt. Det er sunt for kropp og sjel og øker lykkefølelsen. Noen mener at behandlere burde skrive ut hagearbeid på resept. Hagearbeid kan også, av ulike grunner, forebygge mot sykdommer, og det fins sjekklister for når ulike typer hagearbeid skal gjøres.

Hvor er gartneren? / Where is the gardener?

Vi har hage, og vi liker det som er sunt for kropp og sjel. Vi fordelte hekkarbeidet slik: Bjørn dro ut og kjøpte hekkesaks, og tok jobben med å beskjære 68 thuja. Jeg tok en laderunde på sofaen, og stod deretter for inspeksjon, peking og ros til gartneren. I tillegg sjekket jeg at det ble bent og pent. Grei arbeidsfordeling.

Hvor ble det av gartneren? / Where did the gardener go?

Det ble en porsjon D-vitaminer på oss begge, takket være solas innsats. Siden Bjørn var i fysisk aktivitet, bidrar hans innsats til stressreduksjon og god selvfølelse, ifølge forskning. Det ble lite mosjon på meg, siden formen tilsa at jeg hadde det best på sofaen. Med mindre at å stille som tommestokk går som fysisk aktivitet. Men jeg er uansett lykkelig for at hekken ble fin og fjong.

Hekken skulle egentlig vært 180 cm… / The hedge should have been 180 cm…

English:

Research from all around the world shows that gardening is good for your health. It is healthy for our body and mind and increases the feeling of happiness. Some people even say that therapists and doctors should be prescribing gardening for people. Work in the garden can, of obvious reasons, be prevantive against diseases, and there are check lists of when different kinds of gardening should be done.

We have a garden, and naturally we like what is healthy for body and mind. This is how we divided the gardening between us today: Bjørn went shopping for a new garden saw, and thereafter he took on the job to trim the 68 thuja trees. I voluntered to rest on the sofa while he was out shopping, and afterwards I was in charge of the inspection, pointing and praising of the gardener. In addition I checked to see that the hedge became even and nice. Handy division of labour!

We both got a bit of vitamin D, thanks to the sun’s presence. Because of the fact that Bjørn was physically active this will contribute to stress reduction and better self esteem for him, according to research. There was little exercise for me, however, as I didn’t feel that well and was better off on the couch. Unless voluntering to be a yardstick counts as physical activity. Anyway, I am very pleased that the hedge became nice and classy.

Hvem gjemmer seg i hekken? / Who is hiding among the thuja trees?

Tai Chi med MEning / Tai Chi with MEaning

Blid gjeng etter første Tai Chi-trening / Happy crowd after the first Tai Chi training

(English further down)

Nå kan jeg hvile på mine laurbær. I går hadde vi den første Tai Chi-treninga med MEning. Siden jeg har så bra utbytte av denne treningsformen selv, har jeg tenkt at flere må få muligheten. I samarbeid med Svanhild Sunde har nå ideen blitt til virkelighet. Innledningen til opplegget kan du lese om her.

Av smilene på gjengen på bildet ovenfor, skjønner dere at det ble en vellykket time. Svanhild forklarte om opprinnelsen til Tai Chi og hvordan og hvorfor Tai Chi-bevegelsene er som de er. Alle fikk prøve, og gjøre, og alle så veldig fornøyde ut. Pauser ble lagt inn etter behov. I etterkant opprettet vi ei gruppe på facebook hvor de som vil fortsette, kan få oppdatert informasjon om treninger videre.

Det som kanskje gjorde aller mest inntrykk på de fremmøtte, var da Svanhild gikk første del av “formen”. Det var, som vanlig, helt magisk å se på, og folk satt som trollbundet. Ikke en lyd, ikke et pust, for denne “dansen” av Tai Chi-bevegelser er både flotte og vakre å se på, og dessuten veldig inspirerende. Og det beste av alt, er at alle kan bli like flinke… Med noen års trening!

Dessverre gikk vi glipp av en del blide fjes, da flere måtte melde avbud i siste liten. Men sånn er det, og forhåpentligvis kommer disse, og enda flere, neste gang. Jeg har fått meldinger fra flere som vil og har lyst, så dette blir artig. Jeg gleder meg allerede til torsdag om ei uke!

English:

Now I can rest on my laurels. Yesterday we had the first Tai Chi training with MEaning. Because I myself have benefited from this training in so many ways I wanted to contribute to that others were given the same opportunity. Thanks to my Tai Chi instructor Svanhild this dream came true. You can read about the beginning of this project here.

By looking at the smiles of the people above you can tell that the class was a success. Svanhild explained the origin of Tai Chi and how the movements are performed and why. Everyone joined in and they all looked very pleased during the class. Breaks were allowed whenever necessary. Afterwards we created a facebook group for those who want to continue with the Tai Chi training, in order to get updated information about the classes.

What impressed the people present most was probably when Svanhild performed part one of “the form”. It’s magical to behold and people sat watching almost as if someone had put a spell on them. No sound, hardly a breath, because this “dance” of Tai Chi movements is nice and beautiful to look at, besides inspiring. The best part about it is that everyone can become just as clever… With a few years of training!

Unfortunately, we missed out on a few happy faces as some people had to cancel in the very last minute. However, that’s just how things are and hopefully they, and also a few more people, will be able to make it next week. I’ve received messages from quite a few people who want to come later, which is nice. I am alreay looking forward to next Thursday!

Høstseng / Autumn bed

Autumn in the mountains / Høst i fjellet

(English further down)

Svigermor hadde gjort klar senga til oss på Otta for helga. Og det var godt, for av de ialt 33 timene vi tilbragte hos familien hos Bjørn og på fjellet denne helga, tilbragte jeg 24 timer i senga, sovende!

Men den fineste senga fant jeg på fjellet. Vi måtte opp til hytta ved Rondane en tur, siden Bjørn skulle dra opp båten før vinteren. Høstfargene var på plass, og det er så utrolig vakkert! Fjellet er fantastisk hele året, men høstfargene er helt magiske.

Jeg fant ei fin høstseng i fjellet / Nesting in the mountain among the autumn colours
Bjørn på stubben, som faren og morfaren har brukt før han / Bjørn at the spot that his dad and grandfather used before him
Jeg elsker høstfargene i fjellet / I love the autumn colours in the mountains

Etter at vi kom hjem i går kveld, har jeg tenkt mye på høstsenga mi. Og tilbragt tiden på sofaen og i senga. Men måtte opp en tur og blogge litt. Fordi jeg hadde lyst til å dele disse fine høstbildene med deg! 🍁

English:

My mother in law had made sure the bed was ready for us for our visit at Otta this weekend. Which was very fortunate, because I spent 24 hours in bed out of the 33 hours we spent at Otta with Bjørn’s family and up in the mountains… 24 hours asleep!

The nicest bed, however, I found up in the mountains! We needed to go to the cottage in the Rondane mountain area to pull up the boat from the fishing water as winter is soon coming. The autumn colours were waiting for us and it was incredibly beautiful! In my opinion the mountain is fantastic all the year round but the autumn colours are just magic.

After returning home last night I’ve been thinking about my nice autumn bed. And spent most of the time in bed or on the sofa. However, I needed to get up to write this blog post. Because I felt like sharing these nice autumn pictures with you! 🍁

Jeg er ikke sint / I’m not angry

Jeg er ikke sint / I’m not angry

(English further down)

Jeg er aldri sint. Fordi jeg unngår å bli sint. Dessuten velger jeg bevisst bort sinne som en reaksjon på det jeg hører og erfarer. Jeg ønsker ikke at noen skal få fornøyelsen av å gjøre meg sint. At noen skal bestemme over meg og mine følelser og reaksjoner. Jeg vil bestemme selv om jeg skal bli sint. Sinne er jo som en straff vi gir oss selv, for andre sine feil. Jeg liker ikke å straffe meg selv.

Jeg mener ikke at man ikke har lov til å bli sint. Men det man gjør med sinnet sitt, er ikke nødvendigvis greit. Du kan bli sint om noen sier noe stygt eller sårende til deg, men du kan likevel ikke slå ihjel vedkommende. Vi må kunne reagere med følelser, men handlingen på reaksjonen må være “kontrollert”, adekvat og uten å skade.

Noen blir sinte fordi de har blitt syke. Jeg kunne også blitt sint, fordi jeg har ME, men jeg velger å ikke bli det. Det fører ikke noe godt med seg. Hvem skulle jeg være sint på? Jeg kan bli frustrert fordi kroppen ikke spiller på lag med meg, men hvem skal jeg legge skylden på?

Jeg tror at mye sinne og frustrasjon som blir uttrykt fra bl.a. ME-syke, kommer av at de ikke blir trodd og tatt på alvor. Mange hører på historiene deres, men de lytter ikke for å forstå. Å høre er en fysisk prosess. Å lytte er en mental og følelsesmessig prosess. Det er å bry seg. Den som er sint, trenger at andre forstår hvorfor han/hun er sint, og aksept for dette, selv om mottakeren ikke nødvendigvis kan gjøre noe med problemet. Aksept og forståelse er også å bli tatt på alvor.

Hvordan håndterer du sykdom? Tenker du rasjonelt? Lar du følelsene styre? Jeg tror at ofte handler det ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det.

English:

I’m never angry. Because I avoid getting angry. Besides, I deliberately choose not to respond with anger to what I hear and experience. I do not want to give anyone the pleasure of getting me angry. Or to let someone else determine how my feelings and reactions should be like. I want to decide myself when to get angry. Anger is a punishment we give ourselves, for somebody else’s mistake. I don’t like to punish myself.

It is not my intention to say that you are not allowed to get angry. However, what you do with your anger is not necessarily fine. You may get angry if someone says something that provokes you or hurts you, and yet you can not kill them. We need to be able to react with feelings, but the action to the reaction needs to be “controlled”, satisfactory and without harming.

Some people get angry because they have become ill. I could also get angry, because of the fact that I have ME, but I choose not to. It wouldn’t take me anywhere. Who should I be angry with? I may feel frustrated because my body will not “team up with” me, but who is to blame?

I think that a lot of the anger and frustration expressed by ME-sick people comes from not being believed in and taken seriously. A lot of people will hear their stories, but they don’t listen to understand, to comprehend. Hearing is a physiological process. Listening is a mental and emotional process. That’s caring. Whoever is angry needs others to understand why he/she is angry, and accept it, although the recipient does not necessarily know what to do with the problem. Acceptance and understanding is to be taken seriously, too.

How do you deal with illness? Is your thinking rational? Do you allow your feelings to govern? Do you restrain yourself? Most of the time I think it’s not all about how you are, but how you deal with it.

Tai Chi og Qi Gong for ME-syke i Trondheim

Tai Chi and Qi Gong for people in Trondheim who are ME-sick
(English translation at the end)

Tai Chi og Qi Gong. Bildet er fra bildekartoteket til Trondheim Karateklubb.

Jeg har veldig lyst til at andre ME-syke skal få muligheten til å prøve Tai Chi. Fordi det gjør så godt for kropp og sjel. Tidligere har jeg voktet meg vel for å blande disse to, altså ME og Tai Chi. Det å invitere andre med ME inn i Tai Chi-miljøet føltes ikke som mitt ansvar. Ikke hadde jeg kontakt med andre som hadde ME heller.

Mange idéer kommer rekende på ei fjel. Andre idéer kommer ganske plutselig. Omtrent som en åpenbaring. Denne ideen er av det siste slaget, og nå er jeg veldig spent på mottakelsen. Jeg har snakket med Svanhild, som er min superdyktige instruktør i Tai Chi i Trondheim Karateklubb, om å få til et tilbud i egen gruppe på dagtid for ME-syke. Hun har tidligere hatt kurs for bl.a. revmatikerforbund og fibromyalgiforbund, og dette med tilrettelegging er hun god på.

Siden vi ME-syke er en ganske “upålitelig” gruppe og som regel må se an dagsformen, er det vanskelig å binde seg til et opplegg som går over et visst antall ganger. Vi har imidlertid fått en avtale om at det går an å betale for de gangene man møter opp. 100 kr per gang (vipps). Da kan man altså komme én gang, to ganger, tre ganger… så mange ganger man vil, og betale for de gangene man dukker opp. Best utbytte får man jo om man deltar jevnt, men litt er bedre enn ingenting!

Har du ME og synes at dette høres spennende ut, men tenker at formen er for dårlig til at du klarer det? Da er du i samme båt som jeg var i for en tid tilbake. Jeg syntes Tai Chi hørtes spennende ut, men trodde ikke at jeg kom til å klare denne aktiviteten. I dag vet jeg at jeg kan. Jeg blir fremdeles veldig sliten og utmattet, men har også merket flere positive endringer i kroppen, som jeg synes veier opp for dette. Jeg tenker at hver enkelt må kjenne etter hvordan ulik aktivitet “virker” på kroppen, kjenne på sine grenser der og da, men også i forhold til symptomforverring i ettertid (PEM).

Svanhild er hovedinstruktør i Tai Chi i TKK

Onsdag 25. september kl 13 – 14 vil Svanhild kjøre en “prøvetrening” i Mellomila 34. Det er gratis denne første gangen. Alle som vil, kan møte opp og delta ut fra sitt nivå. Stoler og sofaer vil være tilgjengelig for de som trenger pauser, og man kan selvsagt avslutte når man vil. Svanhild vil informere og lede, og er dessuten åpen for innspill og ønsker. Vi ser for oss at vi videre kan ha Tai Chi-treninger torsdager kl 14 – 15 frem mot jul. Jeg skal også være med og hjelpe til. Gleder meg masse. Dette blir så spennende! Har stor tro på dette, og håper at mange kommer!

Jeg synes det er viktig at vi får til et opplegg som kan passe for ME-syke, som bidrar til å roe ned kropp og sinn. Man kan vel kanskje si at jeg “brenner for” dette, uten å overdrive. Jeg tenker også at det kan være et tilbud uavhengig av medlemsskap i ME-foreninger og uten at man må dukke opp på ME-treff el.l. Kanskje kan det være noen med andre helseutfordringer som har lyst til å bli med også? Og friske? Alle er velkommen!

Tai Chi er en gammel kinesisk kampkunst med elementer av meditasjon i tillegg til rolige bevegelser og avspenningsøvelser. Helsefordelene er mange, bl.a. økt bevegelighet, balanse og koordinasjon, styrking av ledd og kjernemuskulatur, bedret blodsirkulasjon, og dessuten styrking av kognitive evner. Jeg synes faktisk hukommelsen og tankegangen min har blitt bedre etter at jeg startet med Tai Chi. Sjekk her for mer informasjon om Tai Chi.

English:

It is my desire to give other ME-sick people the opportunity to try Tai Chi. Because it does wonders for body and soul. I have been careful not to mix these two, ie. ME and Tai Chi. I didn’t feel it was my responsibility inviting other people with ME into the Tai Chi circle. Besides, I was not in touch with anyone with ME anyway.

Many ideas come out of the blue. Other ideas come in out of nowhere all of a sudden. Almost like a revelation. This idea of mine is of that last kind, and now I’m very excited to see the reception it gets. I had a talk with Svanhild, who is my clever instructor in Tai Chi in Trondheim Karate Club, about arranging a group class at day time for ME sick people. Formerly she has done courses for the rheumatism association as well as the fibromyalgia association, and she is good at adapting and organising for everyone.

As ME sick people are pretty “unreliable” people who need to see from day to day what the health condition is like, it is difficult for us to commit to an arrangement over a certain period of time. However, according to the agreement with Svanhild we only need to pay for the classes we go to. Which is 100 NOK per class (vipps). Therefore it is possible to come once, twice, three times… as many times as you like (can), and pay for the classes you actually go to. Naturally, you will benefit from coming regularly, but a few times is better than none!

Do you have ME/CFS and think that this sounds exciting, but on the other hand think your health condition is so bad that you are not able to make it? In that case you are in the same boat as I was a while ago. I was entrieged but doubted seriously that I would be able to manage the trainings. Today I know better. I still get very tired and fatigued, but I also notice several positive changes within my body, which outweighs for that. I’m thinking each and everyone needs to take the consequences and check how it feels with different activites and movements, know their limits, also in accordance with worsening of symptoms afterwards (PEM).

On Wednesday September 25, 2019 from one to two o’clock (13 – 14) Svanhild will give a “test training” at Mellomila 34 (Tai Chi + info). It is free this first time. Everyone who wants to join is free to do so according to their level and health issues. There will be chairs and sofas available for those who need breaks, and you are also free to end the class whenever you like, of course. Svanhild will give information and be the instructor, and she is open to suggestions and requests. From the following week and onwards there will be Tai Chi-training on Thursdays from two to three o’clock (14 – 15) until Chrismas, or depending on how interesting people find this project. I will be there to help out myself and I am really looking forward! It is going to be so exciting! I really believe in this project and hope a lot of people will turn up!

I think it is important that we can have an arrangement which contributes to calm down body and mind that is suitable for ME sick people. I guess you could say that I’m pretty excited about this project, without exaggerating. Furthermore, I think these trainings should be available for anyone independently of memberships in ME associations or prevous attendance in ME meetings etc. Maybe someone with other health challenges would like to come, too? Or even someone who is not sick? Everyone is welcome!

Tai Chi is an ancient Chinese martial arts with elements of meditation in addition to calm movements and relaxation exercises. There are many health advantages, among those increased mobility, balance and coordination, strenghtening of joints and central musculature, improved blood circulation, besides improvement of cognitive skills. Actually, I think my memory and thinking has become better after I started doing Tai Chi. Check here (in Norwegian) for more information about Tai Chi.

Jeg deltar på ME-seminar / Ready for an ME seminar

Klar for ME-seminar / Ready for an ME seminar

(English further down)

For en liten måned siden meldte jeg meg på en konferanse om ME/CFS som foregår på Stanford University, sponset av Open Medicine Foundation. Her møtes ledende forskere og leger som alle har mye kunnskap om ME/CFS. Om man legger sammen all fagkunnskapen de har tilsammen, kan dette bli utrolig bra. Jeg leste at de hadde arrangert to slike konferanser tidligere, som hadde vært svært interessante. Jeg tenkte at dette kan være spennende å få med seg.

Nå har jeg skrevet ut programmet og sitter klar for å delta på forelesninger livestream. Hadde nok ikke vært like aktuelt om jeg hadde måtte dratt til andre siden av verden for å delta. Internett gir fantastiske muligheter. Jeg kan faktisk sitte behagelig hjemme i sofaen med en god kopp te, og ta pauser når jeg trenger det. Det er duket for en interessant lørdagskveld, og notatboka blir nok også flittig brukt.

English:

Last month I registered to attend a conference about ME/CFS which takes place at Stanford University, sponsored by the Open Medicine Foundation. Leading scientists and doctors in the ME/CFS field are meeting to share their reports. If we put together all their professional knowledge it should be very good. I read that there had been two similar conferenes in the past two years, which had been very interesting. I’m thinking this should be very exciting to take part in.

I have made a print of the program and I’m ready to take part in the lectures livestream. This would not have been possible if I had to go the other side of the world to take part. The Internet gives fantastic opportunities. Actually, I can sit at home in my sofa with a nice cup of tea, and take breaks whenever I need to. It is time for an interesting Saturday night, and I guess I will use my notebook diligently as well.

Pinnsvinet Pedro / Pedro the hedgehog

Pinnsvin på besøk i hagen / A hedgehog paying us a visit

(English further down)

Nå som Pedro har flyttet inn i hagen, trenger jeg ikke å ha dårlig samvittighet for alle de dagene jeg har tilbragt på sofaen og burde vært ute på sneglejakt. Pinnsvin spiser nemlig brunsnegler.

Hagen vår er ikke stor, men vi har noen frukt- og bærtrær. I år er det enormt mye plommer. Dessverre rekker vi ikke å spise og sylte alt, og mye faller ned på bakken og blir liggende. Nå får vi også hjelp av Pedro til jobben med å fjerne disse. Hurra for vår nye vaktmester!

Vi har også en Pedro i vårt borettslag i Spania. En sprell levende spanjol som steller ved bassenget, beskjærer busker og gjør forefallende vaktmesterarbeid. Tviler på at vår norske Pedro tar seg av beskjæring av busker, så der håper jeg sjefsgartner Bjørn ta ansvar.

Men som medgartner duger Pedro, og da tenker jeg at det er lurt med litt “smøring”. Kanskje han vil komme tilbake og gjøre litt mer hagearbeid fremover om jeg fortsetter å servere kokosmelk til han?

Pedro fikk en midnattsdrink / Pedro got a midnight drink

English:

Now that Pedro has moved into our garden I no longer need to have a bad conscience for all those days I have stayed on the sofa when I should have been outside hunting the nasty brown snails. Because hedgehogs eat brown snails.

Our garden is not big, but we have a few trees with fruit and berries. This year we have a lot of plums. Unfortunately, we are not able to eat and preserve them all and a lot of plums falls down to the ground. However, Pedro has now taken on the job to remove these plums. Hurrah for our new caretaker!

We have a Pedro in our neighborhood in Spain as well. An alive and kicking Spaniard who cares for the pool, trims the hedges and bushes, and does all kinds of caretaker work. I doubt very much that our Norwegian Pedro will trim or prune the bushes, so hopefully my head gardener Bjørn will take responsibility for this.

Still, as a co gardener I think Pedro will do. Some bribery may be smart. Maybe he will come back to do more “gardening” from now on if I continue to serve him coconut milk?