Avduking av nye stoler/ unveiling the new chairs

(English further down)

Forrige uke kjøpte vi oss nye spisestuestoler, og da hadde vi høytidelig avduking av stolene, sammen med kidsa. De syntes nok det var en skikkelig “klein” seremoni, og det gjorde det hele desto mer artig. Kanskje, om noen år, kommer de på dette og ler godt sammen. Men avdukingen står i stil til hvor glad jeg er for å ha fått nye stoler. 😊

Nye stoler klar til avduking. New chairs, soon to be unveiled.

De gamle var vonde å sitte i, og det er ikke lurt. Når jeg sitter vondt, får jeg vondt i hofter, rygg, osv. Men det som er verst, er at jeg blir så utmattet. Med de gamle stolene klarte jeg knapt sitte ved middagsbordet til måltidet var over, fordi jeg ble så sliten av å sitte.

Tenker du på hvilke stoler kafeer og restauranter har? Velger du sted å sette deg ned ut fra sittekomfort? Det gjør jeg. Av erfaring vet jeg at jeg nyter maten og koser meg mer om jeg kan sitte godt. Da varer også energien lenger.

Supergode stoler å sitte i. Comfortable chairs is a necessity.

I går innviet vi stolene, med kidsa på søndagsmiddag. Det var koselig, og alle satt godt. Stolene bød på ekstra atspredelse og fornøyelse. De er komfortable og fine, men i tillegg går det an å lene seg tilbake mens man sitter, siden de har stresslessfunksjon. Når man ikke er klar over det, kan man bli litt overrasket og uttrykke et lite hvin når stolen plutselig introduserer deg for hvilestilling. 😀 Man kan selvsagt lene ryggen litt tilbake og bevilge seg hvilestilling på eget initiativ også. Det er faktisk veldig godt og avslappende.

Siden stolen ved skrivebordet vårt ikke er spesielt god å sitte i, har jeg også lurt med meg en av nystolene inn til skrivebordet i dag. Slike stoler burde faktisk vært på blåresept. ♿ Når man har ulike funksjonshemminger og begrensninger, kan man ha rett på hjelpemidler. Også ME-pasienter kan få dette. Gratis. Stresslessstolene er faktisk et godt “hjelpemiddel” for meg i hverdagen, på den måten at energien varer lenger.

English:

Last week we bought new chairs for the dining room, and we had a ceremoniously unveiling of the chairs together with the kids. They probably thought the whole thing was pretty weird, but that just made the ceremony even more amusing, I think. Maybe they will think back at this crazy ceremony in a few years and have a good laugh. Nevertheless, the unveiling is compatible with how pleased and happy I am about the new chairs. 😊

The old chairs were not comfortable at all. When I sat on them I got pains in my hips, my back, etc. Besides, I used to get very fatigued when sitting on them, which was not so smart or fair. With the old chairs I was merely able to sit still by the dinner table until the end of the meal, because I would get so tired from sitting.

Does it cross your mind or do you notice what chairs cafes and restaurants offer? Do you pick a place where the comfort of sitting is good? I do. From experience I know that I can have a good time and enjoy the food more when I’m comfortably seated. Then my energy also lasts for longer.

Last night we inaugurated the new chairs, used them for the first time. The kids enjoyed being comfortably seated for Sunday dinner, and we had a nice and enjoyable meal. The chairs offered some extra entertainment and fun. They are comfy and look nice, and in addition it’s possible to lean back while you are sitting, as they have a stressless purpose. When you are not aware of this you may get surprised and perhaps express a little squeak when the chair suddenly introduces you to a resting position.😀 Naturally, you can also lean back and grant yourself a resting position on your own initiative. This is actually quite nice and relaxing.

The chair we use by our desk at home is not very comfortable to sit on and for this reason I have put one of the new chairs by the desk today. Such chairs should be on prescription and free of charge.If you have various disabilities and physical limitations you may be entitled to technical aids. This includes ME patients, and you can get the facilities for free. The stressless chairs are in fact a very good help for me in my everyday life, because of the fact that my energy lasts longer when sitting on these chairs.

Aspargesbønner i panna

(English further down)

Jeg fikk lagt frosne aspargesbønner i panna i går kveld. Det var også ganske godt med en kald hånd i panna, avkjølt av en pils, men det gjorde bare at jeg ville har mer. Ikke mer pils, men mer avkjøling i panna. Jeg vurderte å hente inn litt nysnø fra hagen, men aspargesbønneposen var god nok. Det var samboeren min som fikk denne geniale ideen. Og det var jo enda kaldere i fryseren enn i hagen. 

Aspargesbønner i panna. Aspargus beans in my forehead.

Jeg lå og fantaserte om lett nysnø i panna, at det sikkert ville vært godt og avkjølende, men konkluderte med at den nok ville smeltet temmelig raskt, og da ville det blitt bløtt og ubehagelig på puta. 😜

Nysnø i hagen. Yesterday’s snow fall.

Når man har temperaturstigning og feber, er det godt å avkjøle panna litt. Jeg var ikke syk, og slett ikke smittsom. Hadde bare “brukt hodet” litt tidligere på dagen, og da kan jeg få den reaksjonen i kroppen. Blir varm og får influensafølelse.

På formiddagen dro jeg til Dalgård skole for å se min kjære samboer opptre på danseoppvisning, sammen med noen andre gale pedagoger. Sjelden har vel elevene sett de voksne så kreative i noen skoletime. Og aldri før har jeg sett Bjørn i rollen som danselærer og danser. Det var en syn for guder! Komfortsone er for pingler! Etter lunsj dro jeg for å møte min dyktige spansklærer Maria. Jeg fikk øve meg på spanske tall, mens Maria fikk undervisning av meg i norsk om ordstilling i leddsetninger.

Og dette er nok årsaken til at jeg fikk feber og ble liggende i går kveld, og fremdeles har “portforbud” og gjør minst mulig. Da er jeg glad for å ha en god sofa og lykkelig for at jeg tåler å drikke te. To aktiviteter på samme dag kan bli for mye av det gode, men om et par dager er jeg nok klar for nye sprell. 😊

Aspargus beans in my forehead

I had frozen aspargus beans in my forehead last night. It felt nice with a cold hand on my forehead as well, with cool fingers from holding on to a glass of lager. But that just made me want more. Not more lager, but more cooling of my forehead. I had been considering getting some snow from the garden, but it turned out the frozen aspargus beans did the job. It was my common-law partner who got that brilliant idea. Besides, it was even colder in the freezer than outside.

I had been lying on the coach raving about light snow on my forehead, that it would feel nice and cooling. However, I concluded that it would probably melt pretty fast and make my pillow wet and unpleasant. 😜

When your temperature is rising and you have a fever it feels nice to cool off a bit, especially on the forehead. I was not sick, and not contagious at all. I had just been “using my head” earlier in the day, and then I sometimes get this reaction. It’s like getting the flu and I feel warm.

Yesterday morning I went to Dalgård school to watch my beloved common-law partner perform in a dance show, together with other mad teachers. I doubt that the pupils have ever seen the grown ups this creative in a lesson ever! And never have I pictured Bjørn being a dance teacher and dancer. Being in one’s comfort zone is for chicken! It was too beautiful for words! After lunch I went to meet my clever Spanish teacher Maria. I practiced Spanish numbers and afterwards I taught Maria about sentence structure in subordinate clauses in Norwegian.

And this is probably the reason why I got a fever and had to stay on the couch last night, and why I still have “curfew”, need to relax and do very little. Nevertheless, I’m fortunate to have a nice sofa and happy that I can drink tea. Two activities in the same day was perhaps too much, but in a couple of days I will be full of life again! 😊