Er ME en hjernesykdom? / Is ME/CFS a brain disease?

English further down

Jeg leste nylig en interessant artikkel som omhandler ME. I denne artikkelen stod det bl.a. om deltabølger. Det fins ulike hjernebølgenivåer, der milliarder av nerveceller kommuniserer med hverandre ved hjelp av veldig små elektriske impulser. Man kan registrere hjernebølgene ved å sette elektroder på hodeskallen, og lese av aktiviteten på skjerm (EEG). Det fins fem vanlige typer hjernebølger: alfa-, beta-, gamma-, delta- og thetabølger . Disse har forskjellig frekvens, dvs de svinger med forskjellig hastighet, avhengig av hvilke aktiviteter som foregår i hjernen.

Deltabølgene kommer vanligvis når vi sover, dvs hjernen fungerer på deltanivå under dyp søvn. Deltabølger opptrer også i forbindelse med hjerneskader. På et forskningssenter i USA gjør de undersøkelser på hjernen på mennesker med ME. De sjekker om det er en forbindelse mellom kommunikasjon mellom nervecellene og kognitive feilreguleringer.

I en normalt fungerende hjerne vil nervecellene fungere innenfor en viss tidsramme. I hodet på en person med ME er nervecellene enten skadet eller døde. Dette skaper kognitive svekkelser. Pga redusert fart, vil nervecellene behandle info langsommere, og første del av en avkoding (info) er ikke “løst” før nervecellene forflytter seg videre.

Er dette også grunnen til at vi med ME kan ha dårligere hukommelse og sliter med konsentrasjonen? Jeg opplever ofte at jeg er omtåket i hodet, at ord bare forsvinner, og det er vanskelig å konsentrere seg om å lese en lengre artikkel eller ei bok. Det kan også oppleves vanskelig å ta stilling til helt banale spørsmål. Spesielt når jeg er ekstra sliten eller føler meg stresset.

Når forskerne måler hjernebølgene, kan de faktisk se hvordan hjernen tanker, eller fylles opp. De kan avlese hvordan en ME-pasients våkne hjerne er søvnig og døsig pga for mange deltabølger. Kanskje gir dette en forklaring på hva som skjer i en ME-kropp? Kroppen og hjernen slås av som en maskin som får driftsstans.

Er ME da i virkeligheten en hjernesykdom? Eller kan den være forårsaket av et virus, som gir disse konsekvensene? Kanskje de som forsker på blodprøver er på ville veier, og at løsningen på ME-mysteriet ligger i hodet likevel? Ikke i lysten og viljen, som mange har trodd, men i for stor forekomst av deltabølger. Neste spørsmål blir i så fall: Hva kan man gjøre med dette?

Hvis du er interessert i å lese artikkelen, finner du den her. Studien er ikke avsluttet eller publisert enda.

Hjernen hos en person med ME. The brain belonging to a person with ME/CFS.
(Image: DePaul University in Chicago)

English:

Recently I read an interesting article dealing with ME/CFS. Among other things they had written about delta waves. There are different levels of brain waves, where billions of neurons communicate with each other supported by small electrical impulses. You can register the brain waves by putting electrodes on the skull, and study the activity on a screen (EEG). There are five different types of brain waves: alfa, beta, gamma, delta and theta waves. They have various frequencies, ie they oscilliate/vary in speed, depending on what activities take place in the brain.

When we are asleep it’s usually the delta waves that are prominent. Ie. our brain works at delta level during deep sleep. Delta waves also appear in connection with brain damage. At a research center in the United States they map the brain waves of people with ME/CFS. They study to see if there is a link communication between neural networks and the cognitive dysregulation of patients with ME/CFS.

A normally functioning brain depends on the neurons functioning within a certain time frame. For patients with ME, however, the neurons are either damaged or dead. This causes cognitive impairments. Because of the slowed speed and the first part of the processing (eg. a thought) has not been resolved before they move on to the next.

Is this the reason why people with ME/CFS have a bad memory and trouble concentrating? Very often I feel groggy and dizzy, words just disappear from my mind, or don’t come to my mind at all, and it may be difficult to concentrate or focus on reading an article or a book. Sometimes I find it difficult to take a stand on very commonplace or trivial questions. Especially if I am very fatigued or feel stressed.

When the scientists measure the brain waves they can actually see how the brain function literally tanks. They can scan how ME/CFS patiens everyday waking brain is drowsy because of too many delta waves. Maybe this explains what is going on in a body of a person with ME? The body and the brain shut down, like a maschine that gets a closedown.

On the basis of this, is ME/CFS in reality a brain disease? Or can it be caused by a virus that gives these consequences? Maybe the scientists who research blood samples to look for indicators are misdirected, maybe they are not looking where the problem is. Maybe the solution to the ME mystery is all in the head after all? Not in the desire, will power or mind, as many have believed, but in great occurence of delta waves. In that case the next question will be: What to do about it?

The study is yet to be completed and published. If you would like to read the article you will find it here.

4 kommentarer
  1. Veldig, veldig interessant og jeg tipser min venninne om dette. Og ja, mange har formeninger om lysten og viljen.. Hjernen altså, gud så spennende ☝️😉💛

   1. Ja, superinteressant, synes jeg 😊 Tips gjerne din venninne. Kanskje hun får noe å tenke på også 😊

  2. Er litt usikker her. Hjerne bølger deles inn i 4 stadier. Beta, Alfa, Theta og Delta.
   Beta nivå er det daglige for oss voksne. 20 til 14 HZ
   Alfa er der du var når jeg hadde deg i hvile og meditasjon. 14 til 8 HZ.
   Theta er mellom 8 og 4 HZ. Dyp søvn ligger i område 4 HZ.
   Delta som du snakker om er mellom 4 og 0 HZ. Helt i bunn her er jo nærme koma. Nivåene er forskjellige frekvenser, ikke typer hjernebølger om jeg har forstått rett. Skal bli spennende å se sluttføringen av denne forskningen. Det er jo klart at om delta frekvensene er ute og sykler kan jo søvnen forstyrres. Men med min erfaring med Alfa nivå så har jeg masse hvile om jeg befinner meg her. Dermed henter jeg energi på dette nivået.
   Skjønner at du søker kunnskap for bedre å forstå din sykdom. Håper jeg ikke kludrer det til for deg med dette innlegget. Jeg vil jo bare ditt beste. Og jeg har overhode ingen formell utdannelse, bare egen studie gjennom mental trening.

   1. Hei Petter, og tusen takk for interessant innlegg 😊 Det stemmer det du sier om at nivåene har forskjellige frekvenser, og at man innhenter energi på alfanivå. En person med ME klarer ikke nødvendigvis å lade batterier/innhente energi på samme måte som friske personer, og de trenger mye mer hvile. Det jeg synes er så spennende med denne forskningen er at ME-pasienter hadde mye mer deltabølger, noe de kunne lese av på EEG. Jeg tenker at dette muligens forklarer at vi ikke lader like fort som friske personer. Du forkludrer ingenting, og jeg prøver bare å forstå, stille spørsmål og formidle mine tanker. 😉

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg