Trappa / The stairs

Trapp i fjellene over Benalmadena / Stairs in the mountains above Benalmadena

Norsk:

Jeg liker trapper,
liker å stige opp til muligheter,
strekke meg.

Men trappa er for lang,
for bratt,
for tung å gå.
Jeg har ikke styrke nok,
ikke energi nok,
ikke krefter
til å klare det.

Men kanskje bare ett skritt om gangen…
Mer kan jeg ikke kreve av meg selv.

English

I like stairs,
I like to rise up to opportunities,
challenge myself.

But the stairs is too long,
too steep,
too heavy to walk.
I do not have enough strength,
not enough energy,
not power
to be able to do it.

But maybe just one step at the time …
I can not demand more from myself.

På toppen av fjellet Calamorro / At the peak of mount Calamorro
8 kommentarer

Siste innlegg